BL: Fosforregler bør være forskellige fra mark til mark

Bæredygtigt Landbrug mener, at staten griber fosforudfordringen forkert an.

Faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen, mener, at myndighedernes nye fosforkort er for upræcist.

Kortet angiver oplande til fosforfølsomme søer og vandløb, men det er vidt forskelligt fra mark til mark, hvorvidt de udleder store mængder fosfor, siger Jørgen Evald Jensen.

"Det logiske vil være, at man inddeler landbrugsarealer i risikoarealer for, eksempel flade vandløbsnære arealer og lavrisikoarealer eller højere beliggende jorde. På risikoarealerne kan man overveje fosfortiltag af forskellig art, herunder skærpede fosforlofter. På de højere liggende jorde bør fosforlofterne være markant højere, fordi der skal langt mere til, før end denne fosfor udledes til vandmiljøet", siger Jørgen Evald Jensen i en pressemeddelelse fra Bæredygtigt Landbrug.
 
I de skraverede områder kommer der til at gælde en fosfornorm på maksimalt 30 kg P pr. hektar.

"Landbruget er fuldstændig indforstået med, at der skal være en fosforregulering, men det her ligner N-reglerne om igen. Udvaskningen af fosfor fra landbruget sker hovedsageligt fra brinkerosion og ved forsumpning af landbrugsarealer. I begge tilfælde kommer jorden under vand og medfører fosformobilisering", siger Jørgen Evald Jensen.

Jørgen Evald Jensen mener, at der skal gøres langt mere ud af vedligeholdelsen af de danske vandløb.

Det er fordi, veldrænede jorde og velholdte vandløb vil begrænse fosfortilførslen til søer og fjorde fra landbrugsarealer, siger han.

Bæredygtigt Landbrug fortæller, at de ved de to høringer for ændringen af husdyrgodkendelsesloven og den efterfølgende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, har gjort opmærksom på, de mener, at løsningen ligger i at fokusere på risikoarealer og vandløbsvedligeholdelse.

"Vi har i ingen af høringerne fået et seriøst svar fra myndighederne. Myndighederne vil måske hellere lave GIS-kort end at forholde sig til faglige indvendinger?", siger chefjurist Nikolaj Schultz.

Ifølge foreningen kommer over en tredjedel af fosforen kommer fra byspildevand og overløb fra spilderensningsanlæg. Desuden bidrager statens egne initiativer med vådområder, samt dårlig oprensning i vandløb, til at øge fosfortilførslen fra land.

"Staten ignorerer jo nærmest problemerne med byspildevand, der udgør en stor andel af fosforproblemet. Monstro samme kort gælder for overløb og rensningsanlæg? Næppe", slutter chefjuristen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle