Brødrepar med slagtesvin bruger - næsten - ingen antibiotika
Det er ikke fordi, de ikke vil bruge antibiotika. Der er blot ikke behov for det, når man har sunde smågrise og bruger god tid på rengøring og opsyn. Artiklen er fra arkivet og blev første gang publiceret i Fagmagasinet Svin, juni 2017.

Enkelt og overskueligt. Det er to ord, der betegner svineproduktionen hos Søren og Thomas Gammelby. 

Hver 14. dag kommer der et nyt hold grise ind i en renvasket, desinficeret og opvarmet sektion. Foderet er hjemmeblandet på basis af en indkøbt sojatilskudsfoderblanding fra Brdr. Ewers og hjemmeavlet korn.

Eneste foderændring de senere år er, at andelen af rug er øget. 

De laver fire foderblandinger, som har hver sin færdigfodersilo. Proteinindholdet ligger/falder fra 130 gram råprotein/8,5 gram lysin til 118 gram råprotein/7,0 gram lysin.

De har prøvet tilskudsfoder med både raps og solsikke. Det kostede 150 gram tilvækst.
Siden 2004 har de to brødre produceret 8.000 slagtesvin. De sidste 10 år med samme smågriseleverandør, som vaccinerer mod PCV2. 

»Det betaler vi naturligvis for, men de penge er givet godt ud,« fortæller Søren Gammelby. 

Soholdet blev saneret for lungesyge for nogle år siden, og I/S Gammelby sanerede sideløbende. Siden er det gået frem med effektiviteten, og andelen af bemærkninger for brysthindear er faldet fra over 60 til omkring 5 procent. 

Flokmedicinering har tidligere været drøftet med dyrlæge Claus Heisel, LVK, men med den nuværende effektivitet og efter, at gult kort er indført, er det ikke en vej, brødrene vil følge. 

I stedet holder de øje med konsistensen af gødningen og skifter til en svagere blanding, hvis der er lind afføring. Det er nok til at afhjælpe problemet. 

»Der er ingen grund til at bruge antibiotika, når de vokser 1.050 gram med et foderforbrug omkring 2,5 FE,« fastslår Søren Gammelby. 

5 ud af 400 behandles

Han skønner selv, at højst fem grise ud af et hold på 400 bliver behandlet med antibiotika. 

Før en behandling begynder, er grisen ofte flyttet til en sygesti og har fået smertestillende behandling. 

»Vi får lidt flere dårlige ben, fordi vi har hangriseproduktion. Det er nok både halvdelen af behandlingerne og halvdelen af de døde grise,« vurderer Søren Gammelby.

En færdigbehandlet gris kommer ikke tilbage til sin gamle sti. Enten leveres den direkte fra sygestien efter højst 12 uger, eller også flyttes den til en lille buffersektion. 

Besætningen producerer både hangrise og er UK-godkendt. Trods hangrise peger Søren Gammelby på, at kødprocenten er den største udfordring. For tiden ligger den omkring 60,5 procent.

»Vi har hævet indholdet af lysin i et forsøg på at forbedre kødprocenten,« fortæller han. 

Det er endnu for tidligt at vurdere effekten. 

Samtidig er de begyndt at lukke mere op for rørfoderautomaterne i de første uger og lukke mere ned hen mod slutningen. Det sker i et forsøg på at reducere foderoptagelsen og dermed hæve kødprocenten.

Større iblanding af rug skal trække i samme retning. Samtidig er soholdet skiftet til Duroc Plus for at hæve kødprocenten.

»Jeg tror på, at det tilsammen har en positiv effekt,« lyder det fra Søren Gammelby. 

Dyrlæger får nyt værktøj til at sænke antibiotikaforbrugSvin Fredag 14. december 2018 · 07:28

13 ugers rotation

Torsdag bliver sektionen vasket. Herefter står den med almindelig ventilation indtil mandag, hvor den desinficeres og opvarmes med oliebrænder.

Nye grise kommer tirsdag morgen, og da er stalden tør. 
De sætter 20 grise i hver sti. Efter 8 til 10 dage bliver de tre mindste fra hver sti samlet i en sti for sig. Herefter bliver der ikke flyttet på grisene. 

»Vores tilvækst er omkring 1.050 gram. Med en indsættelsesvægt omkring 30 kg kan det hænge sammen. Vi prøver endda at øge slagtevægten over de 85 kg, vi ligger på nu,« lyder det. 

Omhu

Begge brødre lægger vægt på aldrig at være bagud med opgaverne i stalden. De vælger hellere sikre løsninger, selvom de er lidt dyrere. 

De er også enige om ikke at udvide svineproduktionen. Det ville betyde, at de skulle til at ansætte arbejdskraft. 

»Det er vi nok ikke indstillet på,« bemærker Søren Gammelby og understreger, at han og broderen Thomas deler indstillingen til, hvordan arbejdet skal udføres. 

5 veje til lavt antibiotika

1. Hjemmeblander

Læg vægt på foderkvaliteten. Køb en god sojabaseret tilskudsfoderblanding. Vær omhyggelig med høst og opbevaring af dit foderkorn og rens det før formaling. Kontrollér formalingsgraden hver 14. dag. Som hjemmeblander er det lettere at tilpasse foderet den aktuelle sundhed i besætningen. 

»Vi er meget opmærksomme på gødningskonsistensen. Den afgør, hvornår vi skifter til næste foderblanding,« fortæller Søren Gammelby. 

Rug udgør nu 15 procent af kornet uden, at det har påvirket produktionen negativt.

2. Vask og udtørring

Der er altid syv dage fra de sidste grise leveres til nye smågrise indsættes i samme sektion.

De bruger 10 timer på at vaske en sektion med 400 stipladser. Herefter tørrer den ud, desinficeres og opvarmes med et forbrug på 60 liter olie, dagen før de nye smågrise kommer. 

»For to år siden sprang vi en vask over i høst, fordi vi havde travlt. Det gav virkelig bagslag i det næste hold, som slet ikke præsterede på niveau med andre hold,« fortæller Søren Gammelby.

3. Alt ind/alt ud

Lige så vel som at vask og udtørring er en fast procedure, lige så fast er konsekvent alt ind/alt ud produktion. Produktionen er delt med fire sektioner i en ny stald og en sektion i en ældre stald omkring en km væk. 

»Vi flytter aldrig nye grise ind i en sektion, hvor der er grise i forvejen,« siger Søren Gammelby. 

Er der grise, der ikke er leveringsklare efter 12 uger, flyttes de til en lille opsamlingssektion på den ældre ejendom. Det drejer sig højst om fem ud af 400 smågrise.

4. Lav temperatur i stalden

Om vinteren starter temperaturen hos nyindsatte 30 kgs grise på omkring 17 grader. Den falder helt ned til omkring 13 grader ved levering. 

»På den måde oplever vi, at vi kan holde en mere konstant staldtemperatur. Samtidig reducerer det også problemet med svineri i det faste leje,« forklarer Søren Gammelby. 

5. Rettidighed

Gode intentioner er ikke noget værd, hvis ikke intentionerne bliver gennemført i hverdagen.

»Vi lægger meget vægt på både at være rettidige og omhyggelige med alt vores arbejde, uanset om det er i stalden eller i marken,« fortæller Søren Gammelby.

To daglige opsyn er også et ufravigeligt krav. For år tilbage var hjernebetændelse et problem. Dengang var de gennem stalden fire gange dagligt for at fange syge grise i opløbet. 

Artiklen blev første gang bragt i Magasinet Svin, juni 2017.

Faktaboks

I/S Gammelby

  • Brdr. Søren og Thomas Gammelby, Kalundborg.
  • I/S etableret 2004.
  • 8.000 slagtesvin på to lokaliteter. 
  • 2.050 stipladser fordelt på fem sektioner.
  • Driver 320 ha med korn, frø og raps.
  • Avler alt foderkorn og blander med tilskudsfoder fra Brdr. Ewers.
  • Foderkorn opbevarers i amerikanersiloer.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle