Dan J laver dyrevenlige brakregler

Reglerne for slåning af brakarealer ændres, så harer, fugle og rådyr får fred i hele juni og juli.

Fra 2015 er det slut med at slå brakarealer i juni og juli. Fødevareminister Dan Jørgensen (S) ændrer nemlig reglerne for slåning af brak.

De nye regler for slåning af brakarealer, der i første omgang var lagt frem af NaturErhvervstyrelsen, er blevet kritiseret for at skade rådyr og jordrugende fugle. Dan Jørgensen har nu besluttet, at dyrevelfærden for markvildtet skal tilgodeses, når nye regler for arealstøtte træder i kraft i 2015.

»Jeg har fundet en god løsning, hvor vi mindsker risikoen for, at fugle, rådyr, harer og andet markvildt går til under landmandens tidlige slåning af brakmarker. Jeg har lyttet til kritikken fra jægerne og ornitologerne,« siger han og fortsætter.

»Danske landmænd kan gøre en stor forskel for, at mere vildt overlever ved at slå deres brakarealer så sent som muligt, og jeg håber, at landmændene gør deres yderste for at passe på vildtet,« siger Dan Jørgensen.

Samtidig udskydes fristen for slåning af brakarealer til 15. september, så landmanden har mulighed for at udskyde slåningen mest muligt, og dyrelivet kan få fred også i sensommeren.

De nye regler vil den 1. august blive offentliggjort på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

lft

Læs mere her http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Nyhedsfiler/Pjece_om_vildtvenlig_host_maj2013.pdf

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle