Danish Agro: Mindre tilfreds med resultat i datterselskab

Trods solid fremgang i omsætning ender DV International Holding alligevel med et stort minus i årets regnskab.

Den danske grovvarekoncern Danish Agros datterselskab, DV Agravis International Holding AIS, realiserede i 2019 en omsætning på 18,1 mia. mod 16,5 mia. sidste år. Det svarer til en omsætningsfremgang på 9,8 pct.

Men fremgangen til trods ender koncernen alligevel med et resultat på -71,3 mio. kr. før skat mod -87,3 mio. kr. året før. Da årets resultat afviger negativt fra budgetter, samt forventningerne til året, anses resultatet for mindre tilfredsstillende, fremgår af den netop offentliggjorte årsrapport.

Holdingsselskabet er beskæftiget med grovvarehandel i Tyskland, Finland, Sverige, Estland, Letland, Litauen, Polen og Ungarn. Det er tørken i 2018, der ramte på tværs af alle seks lande, hvor koncernen har forretningsaktiviteter, som har haft større negativ effekt i 2019 end forventet. 

Endvidere er resultatet for 2019 påvirket af et negativt afkast af aktier i den tyske grovvarekoncern Agravis. Det tyske selskab blev i forbindelse med afslutningen af en årelang tysk kartelsag ramt af ekstraordinære omkostninger, der påvirker resultatet for 2019.

Mellemrubrik

I det tyske datterselskab Ceravis AG er man ellers kommet langt i arbejdet med den turn-around-proces, der blev begyndt i 2017, og koncernen ser store fremskridt.

Årets resultat i det datterselskab er betydeligt bedre end sidste år, men er påvirket af tørkeudfordringerne fra høsten 2018.

Det primære fokus for Ceravis AG har i 2019 været på at gennemføre organisatoriske tiltag, der er begyndt at give positive resultater. Ydermere er de planlagte omkostningsbesparelser blevet opnået i 2019, og samlet set står Ceravis AG stærkere såvel organisatorisk som forretningsmæssigt, hedder det i årsrapporten.

På trods af den hårde konkurrence, der eksisterer på det tyske grovvaremarked, har Ceravis AG i 2019 fastholdt sine markedsandele og samlet realisere en omsætningsfremgang på 2,4 pct. Det giver et godt afsæt for 2020, hvor turn-around processen fortsætter, og hvor selskabet forventes at realisere et positivt driftsresultat. 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle