Danmarksrekord: 50 landmænd bytter jord

Danmarks største kommunale jordfordeling i nyere tid med over 250 hektar er netop blevet endeligt vedtaget.

Der kommer næppe til at sejle vikingeskibe op ad Tude Å til Trelleborg Slotsruin ved Slagelse. Men vandoplandet bliver nu genoprettet, så det bliver næsten som det var i vikingetiden. Samtidig reducerer det vådområde, der bliver etableret, udledningen af kvælstof til havet med 30 ton pr. år.

»Vi er meget stolte over, at projektet er lykkedes«, siger Thomas Hilkjær, projektchef i Slagelse Kommune. Han har sammen med Landbrugsstyrelsens jordfordelingskontor i Tønder i fem år arbejdet på, at projektet skulle blive til noget.

100 landmænd har de haft fat i. Jord er købt, og 50 landmænd har byttet marker med hinanden eller det, som kommunen købte, og dermed kan det 251 hektar store vådområde tage form næste år, når rendegraverne går i gang.

Give and take

Svineproducent Michael Lundgaard Nielsen, der har 700 søer med opdræt og driver 550 hektar, er en af dem, der har afgivet jord og fået noget andet i stedet.

»Vi synes, det lød diffust, men vi vil ikke stå i vejen for projektet«, siger han.

Der har både været fordele og ulemper. Han måtte nemlig af med noget jord meget tæt på gården. I stedet har han fået noget bedre jord ved en anden gård, han ejer, et stykke derfra.

»Det er til gengæld bedre bonitet«, siger han.

Derfor har han også betalt lidt mere, end han har fået.

Samtidig har han fået lidt mere reelle marker, fordi nogle gærder bliver rettet ud. I alt har han flyttet rundt på 14 hektar.

»Vi er også gået med, fordi vi ikke ved, hvilke alternative miljøkrav der ville være, hvis ikke vådområdet blev til noget«, siger han.

De store er nemme

Thomas Hilkjær mener, at samarbejdet med de større landmænd har været meget regulært.

»De tager en lommeregner og regner på det, og så finder vi nemt en løsning, selv om de skal sluge noget«, siger han.

De mindre brug, hvor det handler om jagt og hobby – og dem er der mange af – kan være sværere at stille tilfreds. Men alt er sket frivilligt.

»Det er vi meget glade for«, siger han.

Michael Lundgaard Nielsens havde flere bekymringer fra start, dels om vådområdet ville påvirke hans marker, dels om det kunne begrænse hans udviklingsmuligheder.

»Det er meget reelle spørgsmål, og vi har fået lavet en rapport, der belyser det og viser, at han ikke skal være bekymret«, siger Thomas Hilkjær.

Adgang for offentligheden

Generelt er det Michael Lundgaard Nielsens opfattelse, at de fleste professionelle landmænd, der er med, føler, de har fået en bedre arrondering. I dag er hans egen største frygt, hvor mange mennesker der kommer rendende, når vådområdet er etableret.

»Det er lidt spændende, om de bliver dér, hvor de må være, så der ikke kommer jagtmæssige konflikter«, siger han og understreger, at han ikke har noget imod, at de går på den dæmning, der kommer til at omkranse vådområdet.

Faktaboks

Tude Ådal

  • Der er afsagt tre kendelser, der gør projektet Tude Ådal til en realitet
  • Åen bliver genslynget, og der etableres vådområde
  • Staten har betalt 33 mio. kr., Slagelse Kommune 8-10 mio. kr. 
  • EU bidrager med penge i rydning og plejeplaner i en del af området
  • 16. junifonden har betalt for nogle fugleøer

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle