Danske Svineproducenter i kovending: Bakker nu op om Danavl

Danske Svineproducenters bestyrelse har besluttet, at de nu igen vil bakke op om det nye Danavl efter i over et år at have været i opposition. De har dog stadig kritikpunkter.

Danske Svineproducenter har i mere end et år været en fremtrædende kritiker af det fremtidige Danavl, der skal samle salget af dansk svinegenetik.

Nu melder producentforeningen, at de igen kan bakke op om det nye Danavl P/S.

"Samlet set vurderer Danske Svineproducenters bestyrelse, at de med de væsentlige indrømmelser på det danske marked, klarhed for L&F-Svineproduktions politiske suverænitet i forhold til disponering af de fremtidige indtægter, samt ufravigelige 51 % ejerskab af Danavl P/S, kan bakke op om det nye Danavl P/S," skriver Danske Svineproducenter i en pressemeddelelse.

"Danske Svineproducenter har hele tiden bakket op om, at der skulle bedre kontrol på Danavl-genetikken rundt om i verden, især på de hvide racer og orner, og det mål har foreningen nu tillid til, at Danavl P/S kan indfri i kombination med en fortsat tæt kontrol/opfølgning fra L&F Svineproduktion," begrunder de videre.

Foreningen har dog stadig en række kritikpunkter, de håber L&F - der er majoritetsejer i det nye Danavl - vil kigge på.

Erik Larsen, formand for L&F, Svineproduktion, er glad for udmeldingen.

"Jeg er da glad for, at landsforeningens bestyrelse bakker op om det nye Danavl-selskab, vi vil lave. Jeg havde selvfølgelig forventet, det ville være kommet noget før, men jeg er godt tilfreds med det, de har skrevet i deres pressemeddelelse," siger Erik Larsen til Landbrugsavisen.dk onsdag aften.

Danske Svineproducenter trak sig i maj sidste år fra VSP's bestyrelse i protest mod dannelsen af det nye Danavl. Foreningen havde indtil da været med i processen, men følte ikke deres interesser blev varetaget.

Når de nu bakker den nye model op, skyldes det, at foreningen nu føler sig sikre på at undgå opskruede priser på avlsdyr i Danmark. I den nye model er der stort set ingen ændringer på det danske marked.

"Især betyder den frie konkurrence af avlsdyrssalget i Danmark, at vi har sparet mange millioner af de omkostninger, vi var sat i udsigt med den tidligere model, som vi i 2016 ikke kunne acceptere og derfor måtte trække os fra VSP," skriver Danske Svineproducenter.

"Det indfrier en del af Danske Svineproducenters kritik om, at en krone sparet for danske svineproducenter er bedre end en krone tjent i det nye selskab på danske svineproducenter," skriver de videre.

Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, ejer 51 procent af det nye Danavl, mens DanBred International A/S ejer 24,5 procent og Danish Agro ejer 24,5 procent.

Det er vigtigt for svineproducenterne, at øvrige dele af L&F ikke kan stikke sugerøret i Danavl.

"Bestyrelsen har - efter at foreningens formand, Henrik Mortensen, har set aftalen mellem L&F og L&F Svineproduktion - nu tillid til, at L&F Svineproduktion har fuld råderet over de fremtidige genafgifter og udbytter fra Danavl P/S."

Danske Svineproducenter har fortsat en række kritikpunkter.

Danske Svineproducenter 'opfordrer kraftigt' L&F Svineproduktion til at minimere eller annullere de forventede prisstigninger på sæd og hjemmeavlsaftaler.

"Der er varslet abonnementsbetaling for KS-stationerne, vi kan regne ud, at det cirka er en kr. pr. portion sæd, og medmindre de vil smide en fortjeneste, så betyder det, at de vil lægge prisen ud til os," uddyber Henrik Mortensen over for Landbrugsavisen.dk.

Ifølge Henrik Mortensen er der varslet en prisstigning på hjemmeavlsaftaler, så det koster det samme som indkøb af polte, der betaler genafgift.

"Det vil forværre vores konkurrence, og det er vi selvfølgelig imod. Derfor beder vi dem om at kigge på det en ekstra gang," siger Henrik Mortensen.

Et tredje kritikpunkt angår den åbningsbalance, som det nye Danavl skal starte op med.

"Danske Svineproducenter vil dog opfordre til, at L&F Svineproduktion, DBI og Danish Agro bruger de radikale ændringer i forretningsgrundlaget og businesscasen til at overveje at slanke åbningsbalancen til fordel for danske svineproducenter og de øvrige parter i selskabet," skriver Danske Svineproducenter, som altså vurderer, at det justerede Danavl kan starte op med en mindre gæld, så det bliver nemmere at skabe indtjening.

Erik Larsen vil ikke gå nærmere ind i diskussion om kritikpunkterne.

"Vi har endnu ikke fået den endelige afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og vi forholder os til det, vi har givet tilsagn om," siger Erik Larsen.

"Nu håber jeg så, at der kommer ro om sitatuationen, så vi kan komme i gang med at arbejde," siger L&F-svineformanden videre.

Henrik Mortensen uddyber, at er bekymret over, at en række avls- og opformeringsbesætninger har dannet en kritisk gruppe, hvor de ønsker uvildig information om Danavl-dannelsen.

"Der skal holdes sammen på dem, der producerer generne og os, der skal bruge dem. Vi har ikke interesse i, at der skabes to systemer," siger han.

I trak jer i sin tid fra VSP's bestyrelse i protest mod dannelsen af det nye Danavl. Overvejer I nu at træde ind i VPS's bestyrelse igen?

"Ej, det vil jeg sige: Det har ikke noget med det her at gøre. Vi trak os, fordi vi ikke var tilfredse med den udvikling, dannelsen havde, og hvis vi skal ind igen, så er det en helt anden beslutning. Der sidder ni producenter i VSP, og jeg ved ikke, om de har et ønske om, at de gerne vil have os ind, men det har ikke været en diskussion, vi har haft i landsbestyrelsen. Det har ikke været en del af diskussionen om denne beslutning," svarer Henrik Mortensen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle