Det fik Arla-bosserne i løn i 2019

En direktør ekstra i direktionen kan ses på lønomkostningerne. Derimod endte honoraret til bestyrelsen på samme niveau.

Det kostede, at Arla fik en ekstra mand i direktionen i 2019. Det viser det netop offentliggjorte Arla-regnskab for sidste år.

Lønnen til direktionen steg nemlig fra 2,1 mio. Euro i 2018 til nu 3,5 mio. Euro i 2019.

Det svarer til en aflønning til Peder Tuborgh og Peter Giørtz-Carlsen på samlet set 26,1 mio. danske kroner sidste år.

Tallene handler vel at mærke om de penge, der er blevet udbetalt i året.

Fordi Peder Tuborgh i 2018 var alene i direktionen og fordi Arla bemærker, at den faste løn i 2019 var den samme som i 2018, kan man udlede, at den øverste mejeriboss altså henter langt hovedparten af lønkronerne til direktionen med et fast vederlag på 1,5 mio. Euro - knap 12 mio. kr. i basis-årsløn.

Lavt lønnet i forhold til andre

Samlet set udgjorde det faste vederlag 17 mio. kr, mens pension til de to direktører løb op i  2,2 mio. kr.

Derudover har de begge både en række bonusprogrammer. De kortfristede resulterede i en løn på 3,73 mio. kr, mens de langfristede landede på 3 mio. kr. i udbetalte kroner.

Med i alt 26,1 mio. kr. til de to direktører samlet, ligger Arla dog langt fra lønførende blandt de danske topvirksomheder. Mærsk-direktør Søren Skou har en samlet lønpakke på 38 mio. kr alene, mens Danfoss' to øverste direktører samlet fik udbetalt 75 mio. kr.

Novo-direktør Lars Fruergaard indkasserede 55 mio. kr. og Carlsbergs Cees 't Hart fik 50 mio. kr., skriver andre danske erhvervsmedier.

Arla har dog hensat en række beløb til forventede variable bonus-ordninger de kommende år. I alt i 2019 er der hensat 26 mio. kr. 

"Beløbet er baseret på rapporterede nøgletal samt estimat for resultat i forhold til peer group-indeks, hvorfor det fremtidige beløb til udbetaling kan afvige", fremgår det.

Netop peer group indeks, altså Arlas mælkepris i forhold til konkurrerende mejeriselskaber, er en vigtig komponent i direktørernes bonusser. Derudover er spareprogrammet Calciums resultater, vækst i brandede produkter samt såkaldt de mere uklare "resultat" og "lederskab" afgørende for størrelsen af de variable programmer.

Bestyrelsens honorar lå fast

Hvor man tidligere kunne se den samlede aflønning i bestyrelsen udspecificeret i regnskaberne, har Arla forladt denne praksis for nogle år siden. Nu fremgår kun een linje med bestyrelsens lønpakke - nemlig det samlede beløb. 

Dette endte både i 2018 og 2019 på 1,3 mio. Euro, svarende til knap 10 mio. kr. i alt.

Formand og næstformanden modtager et honorar på henholdsvis tre gange og to gange de øvrige bestyrelsesmeldemmers basishonorar. Dertil kommer det, som Arla kalder "en minimal befordringsgodtgørelse"; ellers er honoraret fast uden tillæg for møder eller bonus.

Det fremgår af regnskabet, at repræsentantskabet i 2019 justerede honoraret til bestyrelsen. Trods to yderligere eksterne repræsentanter, der har deltaget siden oktober i bestyrelsesarbejdet, steg det samlede honorar til bestyrelsen altså ikke.

 

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle