DLG: Sojamarkedet virker nervøst - forventer stor volatilitet den kommende tid

DLG's markedsorientering for sojaskrå uge 17.

Af Christian Dam Olesen, DLG Råvarer

Vi ser på nuværende tidspunkt ind i en periode, der kan byde på volatilitet og frustration i sojakomplekset, da vi har påbegyndt tilsåningen i USA, og vækstsæsonen er nært forestående. Med et lavt overgangslager virker markedet nervøst, og derfor forventer vi stor volatilitet i den kommende tid.

Derudover er priserne på sojabønner og sojaskrå meget påvirket af prisstigninger på amerikanske majs.

Som tidligere berettet forventes der et lavt overgangslager på sojabønner i USA i denne sæson, og det estimeres på nuværende tidspunkt til 120 millioner bushels af USDA. Indtil videre virker det til, at efterspørgslen i form af crush og eksport følger med.

Derfor ser vi reelt ind i scenariet med et lavt overgangslager fra denne sæson til kommende sæson. Derfor er USA afhængige af en rettidig og markant produktion til at opbygge lagrene igen.

Og det er derfor markedet ser med stor nervøsitet på den igangværende tilsåning og kommende vækstsæson. Markedet vil reagere markant på de mindste dårlige nyheder fra tilsåningen og vækstsæsonen. Senest reagerede markedet på USDA’s estimat af det kommende sojaareal på 87,6 millioner acres, hvor markedet forventede et areal på ca. 90 millioner acres.

Her reagerede priserne med ’limit-up’ stigninger. Der er dog flere markedsaktører, der forventer et større areal end 87,6 millioner acres.

Under 10 procent tilsået

Det amerikanske landbrug laver de indledende øvelser i forhold til tilsåningen af sojaarealerne. Tilsåningen er bagefter, og der er tilsået under 10 procent af det forventede areal. Arbejdet i marken sker på nuværende tidspunkt i Delta-regionen og midtvesten. Den tidlige tilsåning i midtvesten har været påvirket af frost samt sne. Der er dog bedring i vejret i denne uge, og dermed forventes det, at tilsåningen kan fortsætte i tempoet.

Det amerikanske crush fortsætter sit høje tempo, og der rapporteres om stigende præmier på sojabønner internt i USA. Dermed begynder vi at se effekten af det lave overgangslager. Samtidigt har de amerikanske eksportører solgt en rekordstor mængde i år på 60,8 millioner ton.

Forholdet mellem sojaskrå og sojaolie stiger i sojaoliens favør, hvilket kommer til udtryk ved en stigende olie/mel-vægt. Derfor producerer de amerikanske crushere for sojaolie på nuværende tidspunkt, og sojaskrå har dermed mindre betydning i crush-marginen. Det betyder at de amerikanske crushere har større tilbøjelighed til at give rabat på sojaskrå, og dermed ser vi faldende præmier i USA. På samme tidspunkt er den amerikanske eksport af sojaskrå vigende.

Brasilien næsten færdig med høst

I Brasilien er høsten næsten overstået, og der er flere analysebureauer og markedsaktører, som opskriver den brasilianske produktion. USDA forventer en produktion på 136 millioner ton.

Høsten kom langsomt fra start, og dermed så vi store ’lineups’ i begyndelsen af det sydamerikanske eksportvindue. Tillastninger er nu begyndt, og vi ser faldende ’lineups’ nu. De brasilianske præmier på sojabønner og sojaskrå har seneste vist en stigende tendens på baggrund af manglende salg fra landbruget.

Dette er dog ved at rette sig, og det brasilianske landbrug får stadig rekordhøje priser fra deres sojabønner. Det brasilianske crush er påvirket af samme tendens som i USA, og derfor ser vi større tilbøjelighed til rabat på præmierne for sojaskrå.

Sojaolien er en general mangelvare på globalt plan grundet genåbningen. Her skal fødevarevirksomheder bruge yderligere mængder efter, at de ikke har været dækket i en længere periode. Det sammen er tilfældet for biodiesel. Her fremskrives forbruget markant grundet den globale genåbning efter covid-19.

Høsten nedskrevet i Argentina 

I Argentina er høsten begyndt, og Buenos Aires Grain Exchange estimerede senest, at der er høstet 18,5 procent af det tilsåede areal. På dette tidspunkt er der høstet 43,5 procent af arealet ifølge et femårsgennemsnit.

Der forventes høstvenligt vejr i Argentina i denne uge, men overordnet set forventes der mere end normalnedbøren i de kommende to uger. Vækstsæsonen har været påvirket af tørt vejr, og dermed er produktionen blevet nedskrevet til 43 millioner ton af Buenos Aires Grain Exchange.

Det forventes også, at USDA nedskriver produktionen i deres næste WASDE-rapport i maj måned. Det rapporteres, at de argentinske crushere har solgt deres mængder for maj og juni, og de er dermed afventende med yderligere salg. De argentinske crushere producerer også for sojaolie. Derfor har vi også set stigende argentinske præmier på sojaskrå, da crusherne er godt solgt.

Samtidig ser vi manglende salg fra de argentinske landbrug, der stadig tilbageholder sojabønner trods store lagre og igangværende høst.

Kina

Der kommer divagerende meldinger fra Kina i disse dage. I sidste uge rapporterede cofeed, det kinesiske crush til 1,6 millioner ton, hvilket er en stigning i forhold til den forrige rapportering. Cofeed beretter samtidigt, at de forventer, at det kinesiske crush stiger til 1,6-1,7 millioner ton i de kommende uger. Der rapporteres derudover om stigende lagre i de kinesiske havne af sojabønner samt faldende lagre af sojaskrå hos de kinesiske crushere.

Sojaskrå på Dalian-børsen viste endnu engang styrke, og priserne er returneret til prisniveauet i februar før udbruddene af afrikansk svinepest gav frygt i markedet for faldende efterspørgsel.

De kinesiske myndigheder opfordrede til at sænke iblandingen af majs og sojaskrå internt i USA. Man kan spørge sig selv, hvorfor de ønsker det. Det vurderes dog stadig, at udbruddene af afrikanske svinepest også har en indvirkning på dette. Der er dog stadig en form for konsensus i markedet, at afrikansk svinepest florerer i Kina og resten af Sydøstasien.

Vi forventer dermed volatilitet på kort sigt, da markedet agerer nervøst. På nuværende tidspunkt er der ved at danne sig en prispositiv historie. Denne kan dog afblæses, hvis der kommer yderligere negative nyheder omkring afrikansk svinepest i Kina og Sydøstasien. På længere sigt forventer vi stadig at efterspørgslen vil sætte dagsordenen, og på nuværende tidspunkt forventes der en stor efterspørgsel i forhold til udbuddet.

Faktaboks

Ansvarsfraskrivelse

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle