DLR Kredit lander hidtil bedste resultat

Kunderne holdt dog igen med konverteringerne i 2023.

Efter et 2022 med store rentestigninger var der i 2023 langt imellem låneomlægningerne. 

Men det har ikke desto mindre betydet, at DLR Kredit, der har halvdelen af sine udlån inden for landbruget, kommer ud af 2023 med sit hidtil bedste resultat.

1,797 milliarder kroner lyder resultatet før skat mod 927 millioner kroner i 2022. 

Det er resultatet af et øget afkast på aktier og andre værdipapirer, lave nedskrivninger og en øget værdi af udlånsvæksten eller obligationsrestgælden, der steg med 7,4 milliarder kroner i forhold til 2022.

Sidstnævnte løftede bidragsindtægterne. 

Men i og med at konverteringsbølgen fra 2022 ikke kunne følge med i 2023, har der været en lavere låneaktivitet og dermed faldende gebyrer og provisioner.

Bruttoudlånet faldt nemlig fra et historisk højt niveau i 2022 på 45,8 milliarder kroner til 27,9 milliarder kroner i 2023. 

Det skyldes primært færre låneomlægninger, der i 2022 havde gjort det muligt for ejerne af ejendomme at hente solide gevinster hjem på restgælden ved at konvertere ikke mindst fastforrentede realkreditlån til enten lån med en højere rente eller variabel rente.

- Med de kraftige rentestigninger i 2022 efterfulgt af stabile renter i 2023 var konverteringsmulighederne for mange af DLRs kunder udtømt, udtaler DLR Kredits administrerende direktør Jens Kristian Møller i sin beretning.

Opmærksomhed på CO2-afgift

Landbruget stod i 2023 for 50,6 procent af DLR Kredits samlede udlån.

DLR Kredit oplevede ligeledes at landbrugskunderne i 2023 begyndte at rette opmærksomheden mod CO2-afgiften, som præsenteres om to uger. 

- Afgiften kan få stor betydning for lønsomheden i de forskellige driftsgrene, ikke mindst for mælkeproducenterne, siger Jens Kristian Møller.

Generelt var landbruget ifølge DLR-topchefen da også påvirket af det højere renteniveau i 2023. Men god indtjening fra tidligere år har gjort, at bedrifterne har haft noget at stå imod med.

- Den gode indtjening gennem flere år har gjort det muligt for landbruget at nedbringe gælden betydeligt. I perioden 2017 til 2022 blev den samlede gæld således reduceret med 53 milliarder kroner til 285 milliarder kroner ved periodens udgang. Dermed står landbruget væsentligt bedre rustet til det højere renteniveau end for blot få år siden, konstaterer Jens Kristian Møller.

Rekordresultatet betyder i øvrigt at DLR Kredit for første gang udbetaler udbytte. 

750 millioner kroner ryger afsted til de i alt 47 aktionærer, der tæller en række lokale og landsdækkende pengeinstitutter.

DLR Kredit

  • DLR Kredit A/S har finansieret dansk landbrug siden 1960, hvor realkreditinstituttet blev etableret som Dansk Landbrugs Realkreditfond. 
  • Frem til 1999 havde selskabet eneret til finansiering af dansk landbrug.
  • I 2001 udvider DLR Kredit forretningen til også at tilbyde finansiering af erhvervsejendomme.
  • Ved udgangen af 2023 fordelte de samlede udlån sig med 50,6 procent på landbrug, 43,8 procent på erhverv og 5,5 procent ejerbolig/boliglandbrug
  • DLR Kredit er ejet af en række lokale og regionale pengeinstitutter.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle