Dyrevelfærd igen forbedret på minkfarme

Rejseholdets besøg på godt 200 minkfarme viser, at dyrevelfærden igen er blevet bedre på danske minkfarme.


I efteråret 2013 udførte Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold uanmeldte velfærdstilsyn på 205 tilfældigt udvalgte minkfarme. På 50 af de 205 farme udførte rejseholdet desuden en dybdegående medicinkontrol.

Selv om Rejseholdets egen rapport endnu ikke er kommet, kan LandbrugsAvisen allerede nu afsløre tallene. For i kraft af aktindsigt i 190 af Veterinærrejseholdets kontrolrapporter fra farmene, har Dansk Pelsdyravlerforening gjort tallene op.

62 procent fejlfri

Af de 205 sager er 128 sager fejlfrie. Det svarer 62 procent af farmene. Det er en forbedring i forhold til rejseholdets kontrol i 2012, hvor 59 procent af tilsynene var fejlfrie.

I forbindelse med 55 af de 205 tilsyn er der udstedt indskærpelser eller et påbud med hensyn til regler om dyrenes velfærd. Det svarer til 27 procent af sagerne. I 2012 var procenten 24.

Desuden er der givet 31 påbud eller indskærpelser for mangelfuld behandling af syge/skadede dyr. Det svarer til 15 procent af de 205 kontrollerede farme. Det er forbedring i forhold til 2011 og 2012, hvor tallene var 42 og 27 procent.

54 af 93.000 dyr fejlbehandlet

Også i år er der kun få dyr, som rejseholdet har vurderet som fejlbehandlet - nemlig 54 dyr ud af de cirka 93.000 mink, som dyrlægerne har kontrolleret. 54 ud af 93.000 mink svarer til 0,058 procent, eller cirka en halv promille. Det er på linje med kontrollen i 2012 og omkring en halvering sammenholdt med 2011.

15 politianmeldt eller har fået bøde

Når Pelsdyravlerforeningen ikke har fået aktindsigt i alle rapporterne fra de 205 besøgte farme, skyldes det, at 15 sager er undtaget for aktindsigten - otte af sagerne fordi de har givet anledning til en politianmeldelse, og syv af sagerne fordi de har givet anledning til en administrativ bøde.

De 15 sager kan dække over alt fra grovere medicinovertrædelser, simple gentagelsessager og nye grovere dyreværnsforhold.

Flemming Kure Marker, der er chef for Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, påpeger derfor, at opgørelsen først er helt korrekt, når resultaterne fra de sidste 15 farme medregnet.

"Pelsavlernes tal giver derfor ikke det fulde og sande billede af sanktionsniveuet i 2013," siger Flemming Kure Marker.

Han forventer, at rapporten med alle kontrolresultaterne bliver offentliggjort i løbet af april.

»Højt niveau«

Selvom der altså mangler 15 farme i opgørelsen, er pelsavlernes formand Tage Pedersen ganske tilfreds med resultatet af kontrollen på de 190 af de 205 farme, der er kontrolleret:

"Vi er ganske godt tilfredse med resultatet af rejseholdets særlige kontrolkampagne, og at der igen i år er en tendens til en forbedring. Overordnet må man sige, at tallene klart viser, at dyrevelfærden er på et meget højt niveau på de danske minkfarme. Der er meget meget langt imellem konkrete dyr, der giver anledning til kritik,« siger Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening.

»Også når vi sammenligner os med andet dyrehold, kan vi med rette være stolte. Det er i øvrigt helt i tråd med tilbagemeldingen, som vi får fra de dyrlæger, som kommer oftest på vores farme - nemlig de praktiserende dyrlæger - der tilser farmene fire gange årligt i forbindelse med den obligatoriske sundhedsrådgivning.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle