Eva Kjer giver landmænd penge tilbage - og fjerner særkrav

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fjerner nu et eksempel på overimplementering, så danske landmænd på linje med landmænd i andre lande udelukkende får træk i landbrugsstøtten, når EU-reglerne kræver det.

46 landmænd er fejlagtigt blevet trukket i landbrugsstøtten mellem 2005 og 2014, uden at der var hjemmel til det.

Nu får de pengene tilbage, og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ændrer reglerne, så danske landmænd ikke længere bliver trukket i landbrugsstøtten, når de bryder reglerne om gylleudbringning på markerne.

"Danske landmænd skal selvfølgelig ikke trækkes i støtte på områder, hvor andre slipper. Derfor ændrer jeg nu reglerne, så vi i Danmark ikke går længere med kravene, end EU kræver. NaturErhvervstyrelsen er i færd med en grundig gennemgang af reglerne, så vi sikrer os, at den slags ikke sker," siger Eva Kjer Hansen.

Europæiske landmænd skal leve op til en række krav, når de udbringer husdyrgødning. Danmark har trukket landmændene i landbrugsstøtte via krydsoverensstemmelse, hvis landmændene ikke levede op til kravene.

Selvom landmændene ikke længere bliver trukket i støtte, vil de fortsat skulle overholde de nationale regler og får en bøde, hvis de bryder reglerne.

Samtlige bliver genoptaget

Men det har været et eksempel på overimplementering, viser en større gennemgang af reglerne på området, som NaturErhvervstyrelsen er i gang med. Derfor vil danske landmænd, på linje med andre EU-landes praksis, ikke længere blive trukket i landbrugsstøtte, hvis de ikke lever op til kravene for udbringning af gylle.

I alt er 46 landmænd blevet trukket i landbrugsstøtte i årene 2005-2014. NaturErhvervstyrelsen genoptager nu samtlige sager, så de landmænd, der er blevet trukket i støtte, kan få deres penge tilbage, og Miljøstyrelsen afnotificerer bestemmelserne som en del af den danske Nitratdirektivimplementering overfor EU. Samtidig ændrer Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen nu i husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle