Fødevarevirksomheder kan gå foran med big data

Fødevaresektoren har tradition for at dokumentere fødevarernes kvalitet. Derfor er der et stort potentiale i at bruge virksomhedernes data i udviklingen af produkter og nye forretningsmodeller, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Der er store gevinster at hente for danske virksomheder og for samfundet, hvis vi formår at udvikle og udnytte de data, virksomhederne har registreret om deres produkter og produktionsmetoder. Sådan lyder det i dag i en pressemeddelelse fra Danmarks Vækstråd under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Danmarks Vækstråd lancerer en række anbefalinger til, hvordan danske virksomheder kan udnytte de nye muligheder og skabe vækst på baggrund af data.

Hos SEGES, der er en del af Landbrug & Fødevarer, mener administrerende direktør Jan Mousing, at danske fødevarevirksomheder kan tage teten, når det gælder at skabe udvikling og vækst ved at bruge virksomhedernes data.

"Fødevareerhvervet har en lang tradition for at indsamle data af meget høj kvalitet gennem hele værdikæden. Det drejer sig om data, der i forvejen indsamles, for eksempelvis at sikre sporbarhed og dokumentere danske fødevarers kvalitet over for kunder i hele verden og over for de danske myndigheder," siger Jan Mousing.

Jan Mousing forklarer, at datadreven vækst stadig er et ret nyt fænomen og, at ingen virksomheder endnu er særlig langt inden for området. Derfor er der brug for virksomheder, der går foran i arbejdet med at anvende big data.

Seges går forrest

"Der er brug for fyrtårnsprojekter, der kan inspirere og dokumentere værdien af at samle og kombinere data. Her er fødevareerhvervet en oplagt mulighed, fordi vi i forvejen har omfattende data opsamlet gennem hele værdikæden," siger Jan Mousing.

Blandt de virksomheder, der har taget første skridt til at bruge big data, er SEGES, der blandt andet aktivt arbejder med at udvikle mælkesektoren ved hjælp af et omfattende datamateriale fra danske kvægbedrifter, grovvarekoncernen DLG, der bl.a. leverer foder til danske husdyr, og Skov, der leverer klimanlæg til stalde.

Ved at kombinere forskellige data håber Skov og DLG, at de kan blive bedre til eksempelvis at justere løbende på fodersammensætningen til dyrene, på indeklimaet i stalden eller tidlig diagnosticering af syge dyr.

Big data er et område, som både erhvervsliv og regeringen satser på. Blandt andet derfor har Folketinget bevilliget 60 mio. til InnovationsFonden til udvikling af metoder til at arbejde med big data. Midlerne kan søges af virksomheder og forskningsinstitutioner.

Emneord

fødevarer , l&f

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle