Fejl i miljødata kan ligge længere tilbage

Laboratoriers analyser af kvælstof- og fosforprøver kan være fejlramte i en længere periode - og ikke blot for sidste år som ministeriet tidligere har meldt.

Historien om fejlagtige kvælstof- og fosforanalyser kan bevæge sig i en ny retning.

Miljøstyrelsen oplyser, at man har informationer, der peger på mulige ”afvigelser” i analyserne af ferskvand fra 2012-14 og at der kan være ”uregelmæssigheder” i de marine prøver i samme periode.

Det kan i yderste konsekvens betyde, at der er fejl i grundlaget for vandplanerne og regeringens landbrugspakke, skriver Altinget.

Miljøstyrelsens melding kommer som en status på et serviceeftersyn af en række laboratoriers analyser af kvælstof- og fosforprøver.

Det blev sat i gang, efter der blev konstateret fejl i metoden bag prøver, der er foretaget af ALS Danmark fra 1. januar 2016 til begyndelsen af 2017.

Fejlene har indtil videre haft den konsekvens, at årsrapporten for 2016 fra hele det Nationale Overvågningsprogram (Novana) er udsat til starten af det nye år. Da fejlene kom frem understregede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at der er tale om en periode, som endnu ikke har været afrapporteret og derfor ikke har indgået i reguleringen af landbruget.

Minkavler stopper - giver vindmøller skylden 7. december · 10:33

De nye oplysninger betyder, at Miljøstyrelsen nu undersøger, om der er tale om metodefejl, der også giver problemer tilbage til 2012.

Viser der sig fejl, kan det kun trække i den forkerte retning, skriver Altinget. Det vil sige, at udledningen af kvælstof og fosfor kun kan have været undervurderet.

Miljøstyrelsens vicedirektør, Mads Leth-Petersen, understreger overfor Altinget, at det er for tidligt at sige noget om konsekvenserne.

Alligevel vækker det bekymring i Danmarks Naturfredningsforening.

”Det er jo årstal, der er brugt i grundlaget for vandplanerne og i landbrugspakken. Så det er rigtigt vigtigt, at man kan stole på de tal,” siger landbrugspolitisk seniorrådgiver Lisbet Ogstrup til Altinget.

I sidste uge kunne Altinget berette om lækkede tal for algeniveauet i fjorde og havområder, der peger på, at vandmiljøet er i tilbagegang for tredje år i træk.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu