Firstfarms øger omsætningen, men opnår ringere resultat

FirstFarms A/S har i de første tre kvartaler af 2020 øget omsætningen med 8 pct. Årets resultat til dato er på 17,7 mio. kr. før skat. Det er 12 pct. lavere end sidste års resultat for samme periode.

Et tilfredsstillende resultat i et udfordret marked. Sådan lyder konklusionen i en pressemeddelese fra FirstFarms A/S i anledning af offentliggørelsen af delårsregnskabet for de tre første kvartaler af 2020. 

I regnskabet optræder følgende nøgletal for perioden 1. januar - 30. september 2020:

En omsætning på 221,0 mio. kr., hvilket er en stigning på otte procent sammenlignet med samme periode sidste år.
Et EBITDA-resultat, det vil sige resultat før afskrivninger, på 72,8 mio. kr. - en stigning på fire procent.
Et EBIT-resultat, det vil sige resultat før renter, på 36,1 mio. kr.
Et resultat før skat på 17,7 mio. kr., hvilket er et fald på 12 procent.

Fint i betragtning af corona og ASF

Resultatet år til dato anses af selskabet især for tilfredsstillende, når man tager det corona- og ASF-ramte marked i betragtning. 

Selv om koncernens enkelte landbrug ikke har været direkte berørte af covid-19, understreger First Farms, har der været en indirekte påvirkning som følge af covid-19 udbrud på flere europæiske slagterier samt udbrud af ASF i Tyskland.

Det har givet anledning til uro på markedet for grise, hvorofr priserne på grise er faldet væsentligt i forhold til samme periode sidste år.

Det betydelige fald i priserne på grise påvirker resultatet dels gennem lavere priser på de grise, aktieselskabet indtil nu har solgt i 2020 og dels gennem en betydelig negativ regulering af besætningen fra primo til ultimo ud fra dagsværdier.

Alene reguleringen af besætningen forventes at udgøre -20 mio. kr. med de nuværende dagspriser på grise.

Nedjusterer forventninger

Som følge heraf nedjusterer First Farms forventningerne til selskabets EBITDA-resutlatet for 2020 til 95-110 mio. kr. og EBIT-resultatet til 45-60 mio. kr.

På trods af de lavere grisepriser leverer FirstFarms ifølge dem selv fortsat et stærkt resultat som følge af høj effektivitet i driften samt gevinster ved køb og salg af jord, fremgår det af pressemeddelelsen

Faktaboks

Fakta FirstFarms A/S

Driver landbrug i Rumænien, Slovakiet, Ungarn og Tjekkiet.

2005: Otte danskere køber den første jord

2006: Børsnoteres på NASDAQ Copenhagen.

2020: Knap 3.000 aktionærer

Produktion: Ejer 9.200 hektar og driver 20.000 hektar. 2.600 køer plus opdræt, 4.800 søer, produktion af 170.000 smågrise og 100.000 slagtesvin om året.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle