Fokus på protein og selvforsyning

Prisen på økologisk korn og foderprotein er meget høj lige nu. Prisstigningerne startede allerede for godt to år siden som følge af både mangel på økosojakage på grund af lave udbytter i Kina, og også på grund af svigtende leverancer grundet covid-19.

Dette udløste en markant stigning på især økologiske sojakager, hvilket er prissættende for de andre proteinfodermidler såsom hestebønner, ærter og lupiner. Siden er verden blevet mere usikker på grund af krigen i Ukraine, der yderligere puster til priserne på både protein og korn. Derfor er det afgørende at gøre sig så uafhængig af markedet som muligt. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, hvilke omkostninger der følger med de enkelte afgrøder. Græsmarken giver det største afkast pr. hektar, når det kommer til proteinudbyttet, sammenlignet med hestebønner, lupiner og ærter. Det giver derfor god mening at optimere sin management her. Sørg for masser af kløver, læg en slætgræsstrategi, der imødeser både udbytte FEN pr. hektar og hektokilo protein pr. hektar. Temperaturen gennem græssets vækstperiode har stor betydning for græssets fordøjelighed og dermed på slætintervallerne. Ved lavere temperaturer end normalt lignificeres græssets cellevægge langsommere og omvendt ved højere temperaturer. Grundet den historisk høje pris på suppleringsprotein er det i 2022 særligt vigtigt at opnå en høj fordøjelighed og proteinindhold i kløvergræsensilagen. Alt afhængigt af råvarepriserne og valg af græsblanding viser beregninger en merindtægt på 230-400 kroner pr. årsko ved at tage seks frem for fem slæt. Tænk også logistikken i grovfoderlageret ind – de enkelte slæt skal placeres, så proteinet udnyttes bedst muligt hen over opfodringssæsonen - til både køer og kvier. Og husk nu analyser på grovfoderet!

Det friske græs har også potentiale, når vi skal optimere proteinforsyningen. Afgræsningen skal fungere optimalt - det billigste vil altid være at få køerne til at hente så meget kvalitetsfoder som muligt på marken. Dernæst er fodring med friskgræs på stald også aktuel. For at lykkes med både at holde mælkeydelsen og optimere proteinforsyningen og udbyttet fra græsmarken skal der skarp styring til. Køer og mark kvitterer bedst ved det udviklingsstadie, der opnås ved at komme over arealerne hver fjerde uge. Her ses det største afkast i både mark og stald. Dernæst skal suppleringsfoderet afstemmes til græssets udvikling for at opnå den bedste udnyttelse hos køerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle