Bestyrelsen går: Kæmpe svineproducent forhandler om sin fremtid

Familien tegner nu alene ledelsen i en af landets største svineproducenter.

Den fynske familie Lerche-Simonsen, der står bag et af landets største svineproducent-selskaber Eskelund, kæmper for koncernens fremtid.

Forleden trådte hele fire eksterne bestyrelses-medlemmer ud af ledelsen af selskabet. Det fremgår af en opdatering på CVR-registret. Samtidig forhandles der med selskabernes bankforbindelse, Nordea.

"Vi har besluttet os for, at der skal en ny struktur til i koncernen. Den struktur er man i dialog med pengeinstutterne omkring", forklarer den nu aftrådte Kristian Hedeager Nielsen.

Han var formand for det danske selskab Eskelund A/S, samt bestyrelsesmedlem i koncernselskabet Lerche-Simonsen A/S.

Han bekræfter, at alle fire eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer, nemlig formand Peter Juul Kristensen, næstformand Niels Jørgen Lodahl, Carsten Lund Thomsen og ham selv, har forladt bestyrelsen, og at koncernen nu altså tegnes af familien, Erling, Gitte og Peter Eskelund Lerche-Simonsen samt den ansatte adm. direktør Morten Jørgensen.

For under tre måneder siden, i januar 2019 skete en længere række ændringer i koncernens selskaber, hvor der blev ændret på ejerskaberne internt mellem familiemedlemmerne.

Forhandler med banken

Lerche-Simonsen koncernen har efter en årrække i 2000-2010 med stærk indenlandsk vækst, især de senere rettet interessen mod Østeuropa, med investeringer i blandt andet Tjekkiet og Slovakiet. De seneste tal viser, at koncernen årligt producerer omkring 120.000 slagtesvin herhjemme.

De seneste år har dog budt på store underskud for koncernen, der i 2016 fik et resultat før skat på -28 mio. kr. og i 2017 på -17,3 mio. kr.

De dundrende underskud, der ifølge beretningerne skyldes først en renteswap og siden markante nedskrivninger på investeringerne i Slovakiet, har medført, at egenkapitalen i Lerche-Simonsen A/S ved indgangen til 2018 var på bare 1,5 mio.kr. ud af en balance på 80,2 mio. kr.

Hvordan situationen er lige nu, ønsker Kristian Hedeager Nielsen ikke at kommentere.

"Der pågår en dialog mellem koncernen og deres finansielle samarbejdspartnere omkring en ny fremtidig struktur. Af hensyn til den dialog, kan jeg ikke fortælle noget", siger han.

Er koncernen truet på sin overlevelse?

"Det har jeg ingen kommentar til. Det afhænger af den struktur og aftale, der bliver landet mellem koncernen og den finansielle samarbejdspartner. Det er det svar, der er at give til det".

Har solgt fra

Sidste sommer solgte Lerche-Simonsen sin aktiepost i Tjekkiet invest A/S, som familien ejede 39 procent af.

Ifølge regnskabet for 2017 skete det "med et mindre tab i forhold til indregningen per 31. december 2017". Tjekkiet Invest er nu helejet datterselskab i FirstFarms.

Det er ikke muligt ud fra regnskabet at se den præcise værdi af aktieposten, idet den var bogført sammen med den tabsgivende Slovakiet Invest til en samlet regnskabsmæssig værdi på 53 mio. kr. ved udgangen af 2017.

Kæmpe koncern

På grund af strukturen i selskaberne, hvor den samlede omsætning ikke konsolideres op, fordi aktieposterne er fordelt på familiens medlemmer, er det ikke muligt at se, hvor stor omsætningen er.

Men i efteråret oplyste familien selv til LandbrugsAvisen, at omsætningen var på 395,6 mio. kr. Det samlede resultat før skat var et underskud på 109,6 mio. kr. Heraf tegnede nedskrivningerne, der ikke udgjorde drift, sig for hele 117 mio. kr., hvoraf nedskrivningerne i Slovakiet alene udgjorde de 75 mio. kr.

I den forbindelse udtalte virksomhedens daværende formand Peter Juul Kristensen:

»Familiens virksomheder - inklusive private aktiver - er samlet set fortsat solvente".

Ifølge regnskaberne er det Nordea, der er bankforbindelse for Lerche-Simonsen.

Adm. direktør Morten Jørgensen er ikke vendt tilbage på LandbrugsAvisens henvendelse.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle