Forsker regnede forkert: Trækker kritisk notat om kvælstof

En af de store historier hos DR og TV2 var fredag, at landbrugspakken vil føre til større mængder udledt kvælstof til havmiljøet end hidtil beregnet.

Hovedkilden - Københavns Universitet - trækker nu beregningerne tilbage.

"IFRO Dokumentation 2016/2 ’Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken’ af Brian H. Jacobsen, trækkes tilbage, da det indeholder sammenstillinger af landbrugspakkens akkumulerede effekter, der ikke var retvisende.
IFRO beklager forløbet;" står der lørdag på Københavns Universitets hjemmeside.

Notatet kom efter, at en række forskere tirsdag kritiserede miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens opgørelse for kvælstofudledningen til havet. Det nye notat - eller at det trækkes tilbage - ændrer ikke på den kritik, som førte til rød bloks og De Konservatives mistillidsvotum og ministerens afgang.

Københavns Universitet trækker notatet, efter landbrugets videncenter Seges i går fredag gjorde Københavns Universitet opmærksom på fejlen.

"Forskere tager fejl! IFRO, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi var med opbakning fra Århus Universitet i går eftermiddags ude og fortælle, at merudledningen som følge af Landbrugspakken var langt større end antaget. SEGES har i aftes og i nat regnet efter og bedt IFRO om at trække udtalelser og notat tilbage. Det er sket her til morgen. Men det skulle jo aldrig have været ud!," skriver Ivar Ravn, direktør for Planter & Miljø under Seges, på Facebook.

Skade på landbruget

Forskeren, Brian H. Jakobsen, havde akkumuleret både landbrugspakkens og baselineeffekterne frem mod 2021, men det er forkert, da landbrugspakkens effekter ikke skal akkumuleres, siger Ivar Ravn.

Seges krævede, at Københavns Universitet trak notatet med det samme.

"Det gør stor skade på landbruget, når forskere kommer med fejlagtige beregninger. Det efterladte indtryk hos læserne og seerne er, at landmænd sviner vildt og tovligt," siger Ivar Ravn.

"Vi har de politikere, vi fortjener, men jeg er i tvivl om, at vi har de forskere, vi fortjener. Det her er under lavmålet. Jeg er vred og skuffet. Jeg mener, at forskerne også skal reflektere over, om det kun er politikerne, der har tabt troværdighed? Eller er det også forskerne? Det synes jeg, de skal reflektere over," siger Seges-direktøren.

Forsker undskylder

Brian H. Jakobsen, seniorforsker ved Sektion for Miljø og Naturressourcer under IFRO - Københavns Universitet, beklager, at han har offentliggjort et 'ikke retvisende' notat.

Baggrunden for tilbagetrækningen er, at man ikke kan summere effekterne over årene som han havde gjort i notatet, beretter han til Landbrugsavisen.dk.

"Jeg undskylder og beklager forløbet, samt de problemer det har givet erhvervet. Jeg er enig med Ivar i, at det er vigtigt at være påpasselig med de udmeldinger, man kommer med. Derfor var beregninger og notat også drøftet med flere forskere inden publiceringen, men jeg påtager mig naturligvis ansvaret for fejlen," skriver Brian H. Jakobsen i en skriftlig kommentar til Landbrugsavisen.dk.

Opdateret 27. februar kl. 14.15: Kommentar fra Brian H. Jakobsen tilføjet.

Rettet 27. februar kl. 14.57: Ivar Ravn havde sagt fejlagtigt sagt, at baseline ikke var akkumuleret. Der var tale om, at både baseline og landbrugspakkens effekter var akkumuleret, hvilket man ikke kan gøre for landbrugspakken.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle