Afprøvning: Poltes rygspæktykkelse og vægt ved første løbning kan øges med højere foderkurve

Ny afprøvning viser, at poltes rygspæktykkelse og vægt ved første løbning kan forøges med højere foderkurve og enhedsfoder.

Den nuværende anbefaling er, at polte fodres med en kurve, der slutter på 2,9 FEso pr. dag. Hvis poltene mangler rygspæk ved løbning vil en forøgelse af slutfoderstyrken til 3,25 FEso resultere i ca. 1 mm mere rygspæk og 5-6 kg højere vægt ved løbning.

En højere vægt ved løbning er en fordel for kuldstørrelsen i første kuld, men udgør imidlertid en ikke ubetydelig risiko i forhold til om poltene, når til løbning i andet kuld. Derfor er anbefalingen fortsat, at kurven, der slutter på 2,9 FEso, anvendes i de fleste besætninger – og at der kun gives mere foder, hvis der er problemer med at opnå den ønskede rygspæktykkelse.

Det er konklusionen efter en afprøvning, som Den Rullende Afprøvning, Seges Svineproduktion og Københavns Universitet har været involveret i.

I to besætninger indgik 1.630 polte i afprøvning. Under opvækst blev poltene fodret med to forskellige foderkurver - gruppe 1 fik en maksimal foderstyrke på 2,9 FEsv, mens gruppe 2 fik en højere foderstyrke under hele opvæksten med en maksimal foderstyrke på 3,25 FEsv. 

Begge grupper fik poltefoder med 6,0 gram fordøjeligt lysin pr. FEso, og maksimal foderstyrke var på begge foderkurver opnået ved en poltealder på 168 dage.

Ifølge Thomas Sønderby Bruun, Anja Varmløse Strathe, Julie Krogsdahl, der står bag afprøvningen, blev der fundet en statistisk sikker forøgelse af den daglige tilvækst i opvækstperioden fra 824 gram pr. dag til 906 gram pr. dag.

"Ved en gennemsnitlig alder på 197-198 dage medførte den højeste foderkurve, at poltenes rygspæktykkelse blev øget med 0,7 mm - fra 10,9 mm til 11,6 mm - og spredningen i både rygspæktykkelse og afgangsvægt var numerisk størst i gruppe 2. Dette indikerede, at spredningen mellem dyr inden for en sti ikke kunne reduceres ved at tildele mere foder", anfører de.

I besætning A blev poltene løbet ved en gennemsnitlig alder på 232-233 dage. Den forøget foderkurve i gruppe 2 gjorde, at poltene vejede 155,8 kg ved løbning og var 5,7 kg tungere end poltene fra gruppe 1. Tilsvarende havde poltene fra gruppe 2 en rygspæktykkelse på 14,4 mm ved løbning, hvilket var 0,9 mm højere end i gruppe 1.  

I besætning B var poltene i gennemsnit 237-238 dage ved løbning. I gruppe 2 havde poltene en vægt og rygspæktykkelse på henholdsvis 165,9 kg og 14,9 mm, hvilket var 5,2 kg og 0,9 mm højere end poltene i gruppe 1.

Læs mere om afprøvning i meddelelse nr. 1204 på Svineproduktion.dk

Meddelelse kan ses i sammenhæng med meddelelse nr. 1205, der konkluderer, at hverken mælkeproduktion, pasningsevne eller andet øges ved, at poltene er tungere ved løbning.

Meddelelse nr. 1206 konkluderer, at plus 10 kg ved løbning giver +0,4 totalfødte, men at vægten uanset huld ved første løbning har en væsentlig betydning for, om poltene når frem til løbning i andet kuld - og at specielt den sjældne kombination af høj vægt og lavt rygspæk er meget kritisk for, om poltene går videre i det produktive liv.


 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle