DB-Tjek kan holde motivationen oppe i grisestalden i svær periode

Det er vigtig at holde motivationen i vejret hos de ansatte i den nuværende svære periode. Her kan et DB-Tjek være et godt redskab, påpeger rådgiver fra SvineRådgivningen.

Lige for tiden, med sløje priser og en mindre god økonomi i griseproduktionen, og måske deraf følgende tendens til sortsyn, er det fortsat af stor betydning at holde gejst og motivation oppe hos de ansatte i grisestalden.

På et tidspunkt vender priserne nemlig, og så er det vigtigt, at produktionen er topgearet og medarbejderne motiveret til, at den sidste gris også kommer med, fortæller Jonas From Katholm, rådgiver hos SvineRådgivningen i Herning.

Til at holde motivationen hos medarbejderne i top, anbefaler han, at der bliver udarbejdet et DB-Tjek for besætningen, som efterfølgende bliver afleveret og gennemgået af en rådgiver på et møde, hvor ejer og alle ansatte deltager. 

Et DB-tjek udføres normalt hvert halve år, men det kan eventuelt også gøres én gang om året. DB-tjekket tager udgangspunkt i e-kontrollen for både egen bedrift og andre besætninger i DLBR-samarbejdet.

Udover at være en motivationsfaktor for de ansatte, er et DB-Tjek også et godt værktøj til at optimere forskellige processer i grisestalden.

- På mødet bliver bedriftens vigtigste nøgletal gennemgået med powerpoint, fx også pattegrisedødelighed og sodødelighed, som der er stor politisk bevågenhed omkring i øjeblikket. Derudover sammenligner vi med andre lignende besætninger. 

- Rådgiveren vil også se på, hvor der er potentiale for besætningen til at hente en gevinst i de næste måneder, og der bliver lavet en handlingsplan for alle mødedeltagere, så man konkret ved, hvad man skal arbejde med, fortæller Jonas From Katholm.

Han understreger, at der er et uudnyttet potentiale for forbedringer på alle bedrifter.

Med de p.t. høje kornpriser er det aktuelt især ved optimering af fodringen af smågrise, der kan være en gevinst at hente, vurderer han.

- Vi har fået gode tilbagemeldinger på, at en gennemgang af DB-Tjek samme med de ansatte er med til at holde fast i motivationen og hjælper dem til at se hvad der skal til for at opnå gode resultater, siger Jonas From Katholm.

Han skønner, at cirka halvdelen af SvineRådgivningens kunder på et eller andet tidspunkt har fået udarbejdet et DB-Tjek.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle