Lav forekomst af fusarium i korn

En tør vækstsæson har hæmmet angreb af aksfusarium. Det er gode nyheder for grisene.

Den meget tørre vækstsæson er godt for landets grise, for angrebene af aksfusarium, som grisene er meget følsomme overfor, er blevet hæmmet af tørken.

Det er konklusionen på baggrund af en aktuel analyse fra Seges, der har undersøgt indholdet af fusariumtoksiner i hvede og andet korn.

I årets analyse var der kun en enkelt ud af 19 prøver, der viste spor af aksfusarium.

»Hundyr er generelt mere følsomme end handyr. Symptomer og produktionsmæssige konsekvenser af Fusarium-forgiftning afhænger dels af hvilket/hvilke toksiner, der er tale om, og i hvor høj koncentration, samt hvor længe dyret indtager det inficerede foder.

Derfor er årets resultat af toksiner i hveden godt nyt for grisene«, siger Else Vils fra Seges Svineproduktion.

Der er analyseret for toksinerne DON og ZEA. DON blev påvist i en prøve med 110 ug/kg.

»Prøverne er udtaget ved høst. Markerne er høstet meget tidligt, nemlig i perioden 19. juli til 9. august, og 20 af de 23 forsøg er høstet i juli.

Tidligere undersøgelser har vist, at toksinindholdet kan stige ved sen høst som følge af ustadigt vejr. Vejrforholdene under blomstring har dog større betydning end høstdatoen«, fremgår det af en meddelelse fra Seges Svineproduktion.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle