Slagtesvineproducent: Foder skal være vådt og enkelt sammensat

Hos Bjarne Feldthusen har der med Produktionskoncept Slagtesvin fulgt en bedre systematik, der sikrer, at tingene bliver gjort og bliver fulgt op. Artiklen er fra arkivet og publiceret første gang i magasinet SVIN, oktober 2018.

I to år har Bjarne Feldthusen deltaget i Produktionkoncept Slagtesvin. Det har givet ham og personalet et langt bedre overblik og en mere systematisk tilgang til slagtesvineproduktion, og så tror han på, at fodring af slagtesvin ikke må blive alt for kompliceret.

Han fremhæver også de fordele, en integreret produktion giver.

Når Bjarne Feldthusen ser tilbage på de to år, hvor han har deltaget i Produktionskoncept Slagtesvin, er det først og fremmest systematikken, han fremhæver som gevinst.

Der er ændret på foderkurven, og alle svin får nu fire daglige fodringer, hvor de før fik fem fodringer indtil 60 kg og tre fodringer i den sidste del.

Den maksimale foderstyrke er 2,90 foderenheder for sogrise, mens hangrise kan få op til 3,1 foderenheder. Der er indkøbt en vogn, hvor sæbe og desinfektionsmidlet er anbragt, så det er lettere at bruge.

Udtørring og klargøring af stalden følger nu også et fast mønster. F.eks. kontrollerer personalet altid, at gulv og inventar er mindst 22 grader varmt før indsættelse.

Data fra stalden bliver løbende samlet i en særlig Produktionskoncept Slagtesvin log.

»I starten var vi mere nede i detaljerne, men nu har vi droslet overvågningen lidt ned og koncentrerer os om de punkter, vi mener, der er vigtige for os«, lyder det fra Bjarne Feldthusen.

I begyndelsen var gennemløbsvægtene fra Schippers vigtige for at følge, om dag til dag-tilvæksten var, som den skulle være. I dag lægger han mere vægt på om grisenes tilvækst frem til dag 28 og mindre vægt på dag til dag-målingerne.

Den daglige overvågning af tilvæksten sker nu også fra hans telefon fremfor en tablet: Tabletten var for besværlig at bruge i stalden.

Bjarne Feldthusen har deltaget i Produktionskoncept Slagtesvin under Seges Svineproduktion. Det har givet et bedre overblik over produktionen og bedre resultater.

Foderkurver vigtige

Rådgiver Jakob Nielsen, VKST, granskede ved projektstarten foderkurver og sammenlignede med vækstkurverne.

Det viste sig, at tilvæksten dykkede for alle grise omkring det tidspunkt, hvor de skiftede fra fem til tre daglige udfodringer. Det er nu ændret, så alle grise får fire daglige fodringer, der endda ligger med et fast interval på seks timer.

»Det er enklere og reducerer risikoen for fejl«, siger han og tilføjer, at han mangler at se det store bevis på, at fordelene ved fasefodring opvejer ulemperne.

Fodersammensætningen er også enkel: Alle grise fra indsættelse ved 30 kg og til levering får samme blanding, der fremstilles ud fra byg, hvede, rug, sojakskrå og mineraler.

»Jeg tror på, at restriktiv vådfodring er bedre end ad libitum tørfodring, men man skal være opmærksom på, at det også er mere kompliceret. Derfor forsøger vi at gøre det så enkelt som muligt«, lyder det fra Bjarne Feldthusen.

I det sidste års tid har han leveret hangrise til slagteriet i Ringsted. Det gør en direkte sammenligning af produktionstallene fra tiden med galtgrise lidt vanskelig.

Han- og sogrise kønssorteres allerede ved fravænning. Hangrisene vokser hurtigere end sogrisene og er mere aktive i stien.

Efter overgang til hangriseproduktion ligger kødprocenten på imponerende 63 til 64 procent.

»Vi behøver måske ikke længere bruge Duroc med plus for kød«, funderer Bjarne Feldthusen.

Gennemløbsvægtene giver et godt billede af dag-til-dag tilvæksten i slagtesvinestalden, men Bjarne Feldthusen lægger i dag mere vægt på 28 dages tilvæksten.

Integreret produktion med fordele

Bjarne Feldthusen producerer selv omkring 13.500 slagtesvin årligt og sælger 5-6.000 smågrise.

Han peger på, at der er god synergi i både at have smågrise og slagtesvin.

For eksempel får han fuld glæde i sin slagtesvineproduktion af at have installeret mælkekopper for et års tid siden, ligesom den billige metode med at overvåge pcv2 med reb i slagtesvinestalden hver anden måned også kun er mulig, når man selv har både smågrise og slagtesvin.

»Viser rebprøven, at pcv2-niveauet stiger, kan vi hurtigt supplere med nogle mere sikre blodprøver, og derfra beslutte om vi skal begynde at vaccinere smågrisene«, forklarer han.

Vaccination af alle smågrise vil umiddelbart koste 200.000 kr. årligt. Indtil videre nøjes han med at vaccinere søerne og overvåge slagtesvinene.

En anden fordel ved integreret produktion er, at stipladserne i smågrise- og slagtesvinestalden kan udnyttes bedre. Er der god plads i slagtesvinestalden, kan overførslen af smågrise rykkes frem og modsat.

5 veje til god produktion


1.Enkel fodring

Keep it simple er på mange områder Bjarne Feldthusens slogan. Alle slagtesvin fra 30 kg til levering får således samme foderblanding. Det minimerer risikoen for fejlblanding markant, ligesom problematikken omkring restmængder er mindre aktuelle.

Alle svin bliver desuden fodret fire gange dagligt med seks timers interval. Derfor skal de ikke på noget tidspunkt vænne sig til en anden foderblanding eller andre fodertidspunkter. Det er med til at sikre en høj og konstant foderoptagelse.

2. Vaskerobot og udtørring

Vaskerobotten tager en stor del af det grove vaskearbejde. Når stalden er helt ren, bliver den desinficeret, og der bliver brugt en halv liter olie pr. stiplads til udtørring og opvarmning.

Personalet kontrollerer, at temperaturen på spalter og inventar mindst er 22 grader før indsættelse. Der er som hovedregel tre eller fire dage mellem levering og indsættelse af nye smågrise.

3. 28 dages tal er vigtige

I forbindelse med Produktionskoncept Slagtesvin lancerede Seges Svineproduktion et normtal for  foderoptagelse de første 28 dage på 61 foderenheder pr. slagtsvin. Det kræver en stejl foderkurve at nå det tal. Hvis man når 61 foderenheder er der til gengæld basis for en høj tilvækst i hele perioden.

Hos Bjarne Feldthusen ligger den daglige tilvækst hos mange hold nu mellem 1.100 og 1.200 gram.

4. Overvåger pcv2 med reb

Søerne bliver vaccineret mod pcv2. Alligevel kan sygdommen slå lidt igennem hos smågrise og slagtesvin, men indtil videre ikke på et niveau, der berettiger vaccination af smågrise. For at følge niveauet blandt vækstdyrene bliver der med to måneders mellemrum sat tygge-reb op i et antal slagtesvinestier.

Rebene viser, om infektionen fortsat er på et lavt niveau. Er den stigende, kan blodprøver fastlægge, om der er behov for at påbegynde vaccination af smågrisene.

5. Systematik vigtig

Hvis Bjarne Feldthusen skal samle sine erfaringer fra Produktionskoncept Slagtesvin i et ord, bliver det ’systematik’. Han og personalet har fået indført nogle gode men alligevel enkle rutiner, der er med til at sikre en passende overvågning og kontrol af produktionen.

Der kan skrues lidt op og ned for kontrolniveauet afhængig af det aktuelle behov.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle