Svin uden antibiotika giver plusser - også efter fald i tillæg

OUA-produktion kan betale sig, men fortjenesten udhules, når Danish Crown sænker pristillægget for OUA-grise fra maj. Det er vurderingen fra LVK-dyrlæge Tage Rødbro.

Produktion af grise opdrættet uden antibiotika - de såkaldte OUA-grise - giver to kr. i tillæg pr. kg frem til midten af maj.

Derefter har Danish Crown valgt at reducere tillægget til 1,5 kr., og det stiller større krav til nuværende og kommende OUA-producenter, hvis de skal få en økonomisk gevinst ud af produktionsformen.

Det var meldingen fra LVK-dyrlæge Tage Rødbro, da han holdt indlæg på LVKs årsmøde.

»Som det er i dag, er nulpunktet en godkendelse på 30 procent af grisene. Når tillægget sættes ned i maj, kræver det en godkendelsesprocent på 54,« fortalte han og fortsatte:

»De bedste opnår 85-90 procents godkendelse, og som det gælder for så meget andet, så er der forskel på producenterne.«

Øget arbejdsforbrug og højere dødelighed

For at opnå succes med OUA-grise har han sin egen opskrift, der omfatter fuld sektionering, hvor sygdomme bedre kan styre. Til gengæld er det ikke et no go, hvis besætningen har dårlig sundhedsstatus.

Tage Rødbros erfaring fra de OUA-besætninger, han er i berøring med, er, at 70-85 procent af grisene kan gå videre som OUA-grise til klimastalden. Her går mellem 40 og 90 procent videre, og i slagtesvinestalden er godkendelsesprocenten mere end 95 procent.

Men OUA-produktionen koster på produktivitet.

Tage Rødbro ser en dødelighed, der stiger nul til tre procent i farestalden. Fravænningsvægten er uændret, men arbejdsforbruget stiger omkring fem procent.

I klimastalden er billedet det samme. Tilvæksten er i bedste fald status quo faldende til minus 50 gram daglig tilvækst. Dødeligheden stiger omkring en procent, foderprisen stiger 0-25 øre/FE, mens arbejdsforbruget er 10-15 procent højere.

OUA-grisene i en slagtesvinestald udgør ikke den store forskel i forhold til almindelig produktion. Kun dødeligheden er omkring 0,5 procent højere.

Omsat til kroner og øre koster OUA 20 øre/kg i farestalden, 50 øre i klimastalden inkl. vaccine og 10 øre for slagtesvin. Det giver 80 øre pr. kg. Ved en godkendelsesprocent på 70 får producenten 1,40 krone pr. kg i tillæg og dermed 60 øre i »overskud« pr. kg.

Med andre ord giver det 60 kr. pr. slagtesvin med OUA-produktion, men overskuddet falder til 10 kr., når Danish Crown sænker tillægget.

Trods den kommende nedjustering af tillægget for OUA-produktionen frygter Tage Rødbro ikke, at producenter vender ryggen til produktionsformen.

»Ingen af de producenter, jeg har kontakt til, har været kede af at skifte over til OUA-produktion. De bliver hårdt ramt, hvis noget går galt, men samtidig kan man bruge sin faglighed lidt mere,« påpeger han.

Faktaboks

8 Facts om OUA-produktion

  1. Produktion: OUA gælder fra fødsel til slagt, - dvs. søer og orner kan godt behandles med antibiotika.
  2. Tillæg: To kr. i tillæg frem til 15. maj 2017, hvor det falder til 1,5 kr. pr. kg.
  3. Vægt: Krav om 85 kg i gennemsnitsvægt
  4. Krav: Krav om DC-andelshaver og Danish Crown Rådgivning.
  5. Producenter: 27 producerer OUA, men yderligere 20 er på vej.
  6. Slagtning: OUA-grisene slagtes i Blans, Sæby og Rønne.
  7. Godkendelsesprocent: Cirka 70 procent af involverede grise når frem til slagteriet som OUA-godkendt.
  8.  Slagtninger: Mellem 3.000-3.500 ugentligt.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle