Her stopper staten med skovdrift

Staten har nu udpeget de områder, der skal være urørt skov og biodiversitetsskov.

Godt 13.300 hektar fordelt på 45 skove rundt omkring i Danmark vil blive forvandlet til enten urørt skov eller anden biodiversitetsskov.

Regeringen og Dansk Folkeparti har nu peget på de konkrete skove og områder, hvor naturen vil få førsteprioritet. Her kommer produktionen af træ til at fylde væsentligt mindre end i dag, og nogle skove tages med tiden helt ud af drift.

Områderne bliver lagt urørt over en periode på 10 år for løvskovene og 50 år for nåletræsplantagerne. I den periode bliver der fældet udvalgte træer. Det vil skabe mere lys og variation i skovene og er samtidig med til at finansiere udlægningen. De træer, der er mest værd for biodiversiteten, bliver ikke fældet.

Udpegningerne bygger blandt andet på analyser fra forskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Det er blandt andet i Gribskov, Silkeborgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Skagen Klitplantage.

De godt 13.300 hektar skov dækker over 6.700 hektar urørt løvskov, godt 3.300 hektar urørt nåletræsplantage og godt 3.300 hektar anden biodiversitetsskov. Dermed får naturen nu hovedfokus i 20 procent af de statslige skovområder inklusiv eksisterende urørt skov. Det svarer til to gange Samsø eller fire gange Gribskov.

I de urørte skove vil der fortsat være plads til friluftsaktiviteter, så danskerne får muligheder for at gå på opdagelse i de urørte skove. Der kan også sættes græssende dyr ud for at skabe mere dynamik i skovene.

"I dag sætter vi gang i en historisk stor indsats for danske skove. Regeringen har lovet, at en femtedel af statsskovene skal være biodiversitetsskov - det leverer vi på i dag", siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

1 Rold Skov
2 Skindbjerglund
3 Livø
4 Velling Skov
5 Odderholm
6 Klostermølle
7 Silkeborg, vest og nord
8 Silkeborg, Sønderskov
9 Læsø Klitplantage
10 Skagen Klitplantage
11 Svinkløv Klitplantage
12 Indskovene
13 Ajstrup Strand
14 Ørnbjerg Mølle
15 Hald
16 Rydhave Skov
17 Mønsted Kalkgruber
18 Draved Skov
19 Lindet Skov
20 Stagsrode Skov
21 Sønder Stenderup Nørreskov
22 Augustenborg Skov

23 Gråsten Dyrehave
24 Søgård Skov
25 Pamhule Skov
26 Halsskov Vænge
27 Klinteskoven
28 Ulvshale Skov
29 Almindingen
30 Hammeren
31 Charlottenlund Skov
32 Vestamager
33 Rude Skov
34 Jægersborg Lystskove
35 Bidstrupskovene
36 Myrdeskov
37 Boserup Skov
38 Arresødal Skov
39 Tisvilde Hegn
40 Nejede Vesterskov
41 Store Dyrehave
42 Gribskov
43 Hellebæk,Teglstrup Hegn
44 Gurre Søbredder
45 Farumskove
 

Faktaboks

Udpegningerne bliver sendt i høring den 2. februar 2018. Høringen vil vare otte uger, og materialet vil kunne findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Udpegningerne er en indsats i Aftalen om Naturpakken. Der er i årene 2016-2019 afsat i alt 87,9 mio. kr. til indsatser vedrørende biodiversitetsskov. Heri indgår også midler til biodiversitetsskov på private arealer. Det følger også af aftalen, at der herefter varigt skal bruges op til 23,1 mio. kr. årligt.

Miljø- og fødevareministeren har i 2017 herudover tilført 10 mio. kr. ekstra til tilskud til urørt skov på private arealer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle