Landbruget er i midlertidig bedring i Vestjysk Bank – men der er stadig pres fra priserne

I første kvartal af 2018 har Vestjysk Bank undgået at nedskrive på landbrugsudlånene, og faktisk er der tilbageført 29 millioner kroner. Men banken tynges stadig af lave afregningspriser på mælk og svin.

Der er ikke mange banker, der lige nu jubler over de store landbrugsudlån, men i Vestjysks Banks seneste regnskab for første kvartal 2018, kan man dog glæde sig en smule over, at banken – frem for at nedskrive – har tilbageført tidligere nedskrivninger for 29 millioner kroner.

Det betyder i grove træk, at det for en lille del af den samlede landbrugsnedskrivning på knap 1,4 milliarder kroner, som er samlet sammen gennem årene, er gået bedre end tidligere.

”Landbruget havde i størstedelen af 2017 ganske fornuftige regnskaber, og det gør, at første kvartal ser fornuftigt ud”, siger Jan Ulsø Madsen, adm. direktør i Vestjysk Bank, til landbrugsavisen.dk.

Samlet set måtte banken nedskrive 41 millioner kroner mod 61 millioner kroner i første kvartal 2016.

Nedskrivningerne fandt sted inden for ejendomssektoren og eksempelvis handelsvirksomheder.

Hævede parader over for faldende afregningspriser

Det er dog ikke lutter lagkage at have udlånt godt 3,9 milliarder kroner til landbruget ud af en samlet udlånspulje på knap 18 milliarder kroner.

”Det, der bekymrer os nu, er de kommende kvartaler, hvor afregningspriserne er faldet i slutningen af 2017 og ind i 2018”, siger bankdirektøren med henvisning til den faldende mælkepris og svinenotering.

I det aktuelle kvartalsregnskab skriver banken, at den betydelige eksponering mod landbruget indebærer et øget behov for nedskrivninger i forhold til ledelsens aktuelle estimater for 2018.

Bankdirektøren vil ikke sætte et præcist tal på, hvor meget banken forventer at nedskrive på landbrugsudlånene i 2018. Han fortæller dog, at Vestjysk Bank stadig forventer at realisere et overskud efter skat på 175-250 millioner kroner i 2018-regnskabet.

Har solgt bedrifter i 2018 – flere kan komme til

Jan Ulsø Madsen fortæller, at banken også i indeværende kvartal har afhændet 4-7 bedrifter, mens der er kapacitet i banken til at håndtere 15-25 landbrugssalg om året.

”Vi forsøger altid at blive enige med landbrugsrådgiverne og familien i forhold til, hvad den bedste løsning for bedriften er. Vi vil altid finde den bedst mulige løsning, og det er sjældent, vi træder til og siger, at nu skal der findes en løsning inden for kort tid”, siger Jan Ulsø Madsen.

”Men det er klart, at det ikke er altid, at vi bliver enige om planen for bedriften, og det er da også sket. Og der har også været nogle her i første kvartal, hvor landmanden og vi ikke kunne blive enige”.

tager ikke flere landbrugskunder

Grundet rettidig omhu har banken et mål om at ingen enkeltbranche må fylde mere end 15 procent, eftersom det rammer banken direkte på pengepungen, hvis en given sektor render ind i større problemer.

”På nuværende tidspunkt har vi en landbrugseksponering på 17 procent, og vi vil gerne ned på 15 procent inden for de kommende år. Og i den periode bliver det meget vanskeligt for os at tage nye kunder ind”, siger Jan Ulsø Madsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle