Naturfrednings-foreningen lyttede til vores argumenter

Tina og Steen Frederiksen inviterede Danmarks Naturfredningsforening på besøg. De undlod at anke miljøsag, da de så lokaliteterne.

Samtale fremmer forståelsen. Den opfattelse har landmandsparret Tina og Steen Frederiksen. De har nemlig gennem dialog fået Danmarks Naturfredningsforening (DN) til at lade være at anke en miljøgodkendelse til Natur- og miljøklagenævnet.

Parret driver i dag en ejendom med 400 søer og produktion af 30-kilosgrise i landsbyen Romlund. Men det er nærmest umuligt at udvide i en landsby, og derfor vil de bygge en ny og større bedrift på en mark et stykke derfra.

»Vi overvejede en del placeringer og fandt, at det var den bedste,« siger Steen Frederiksen.

Der vil nemlig ikke være gener for naboer, idet de nærmest bor en kilometer væk. Gravhøjene ligger tæt i området, og også under hensyntagen til det er placeringen god.

»Vi havde fået arealet undersøgt for, om der eventuelt var arkæologiske fund, vi skulle tage hensyn til,« siger han.

Ikke desto mindre valgte DN at anke sagen til Natur- og miljøklagenævnet, da kommunen havde givet deres miljøgodkendelse.

»Det regnede vi også med, for det gør de tit,« siger han.

Skridtede bygninger af

De tog derfor kontakt til DN for at høre, hvorfor de klagede, og fandt ud af, at det var selve placeringen. Efter forslag fra deres miljørådgiver, Martin Skovbo Hansen, den gang LMO, nu selvstændig miljøkonsulent, inviterede de DN på besigtigelse, så de kunne snakke om sagen.

»De kom helt fra København og fik lov at vælge dagen. Så kom Martin og Finn Larsen fra kommunen, og vi viste dem, hvorfor vi har valgt den placering,« forklarer Steen Frederiksen.

De skridtede bygningerne af, kørte rundt og så på det oppefra og drøftede alternative placeringer.

DN ville gerne have bygningen til at ligge på tværs, men det fandt Tina og Steen Frederiksen ikke hensigtsmæssigt, fordi det ville begrænse udvidelsesmulighederne.

»De virkede vældig flinke og var til at snakke med,« konstaterer han.

Ventede spændt

Efter mødet skete der ikke rigtig noget, og en opringning til DN fra Finn Larsen hjalp heller ikke umiddelbart. DN holdt fast i deres anke. Først da Martin Skovbo Hansen ringede til København, kom der gang i sagerne igen, og DN vendte på en tallerken.

»Jeg tror, det lykkedes at overbevise dem om, at placeringen var godt gennemtænkt, men det havde været svært for dem at se, hvis ikke de var kommet herud,« siger Steen Frederiksen.

De eneste vilkår der var, for at de trak klagen tilbage, var beplantning, og det er han godt tilfreds med.

»Det kan give lidt ekstra bøvl i markerne, men det er småting ved siden af, at sagen skulle ankes,« siger han.

Han undrer sig dog stadig over, at det var DN i København og ikke den lokale afdeling, der ville klage over hans udvidelse.

thalbitzer@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle