Æbler og pærer under tag kan være fremtiden for økologisk æbleproduktion

Forsøg med regntag over usprøjtede æbler har i 2012-13 givet meget lovende resultater.

Under tag kan forekomsten af skurv, som er den vigtigste sygdom på æbler, reduceres til næsten nul selv i meget skurvfølsomme æblesorter. Taget bevirker også, at æblerne ikke bliver angrebet af rådsygdomme under den efterfølgende lagring. Og sygdomme som sodplet, der i regnfulde somre får frugterne til at se beskidte ud, undertrykkes også af taget.

De første års resultater med regntage har været så perspektivrige, at arbejdet videreføres i et nyt projekt, hvor målet er at undersøge, om metoden kan gøres praktisk anvendelig for økologiske avlere, og om usprøjtet produktion ved brug af regntage kan gøres rentabel.

Modtagelig for skurv

Drømmen er at kunne producere bl.a. den danske nationalpære, clara frijs, økologisk. Clara frijs er meget modtagelig for skurv, og de fleste økologer, som har forsøgt sig med sorten, har enten givet op eller er ved at gøre det. Også en række populære æbler som f.eks. elstar er meget modtagelig for skurv og kan kun produceres økologisk ved hyppig anvendelse af svovl.

Interessen for regntage forstærkes også af, at der optræder nye racer af skurvsvampen, som kan angribe æblesorter, der for blot få år siden var resistente over for sygdommen. Nogle af de bedste ’resistente’ sorter har nu vist sig at være meget modtagelige for skurv, og de vil ikke længere passe ind i økologisk produktion og må enten ryddes alt for tidligt eller sprøjtes intensivt.

Forskellige tagkonstruktioner

I projektet skal en række forskellige tagkonstruktioner afprøves. Der er ikke nogen tvivl om, at systemets achilleshæl er prisen - og i den forbindelse især holdbarheden af tagkonstruktionen og den plastik, der bruges som tag.

Overdækket produktion er dog ikke ukendt inden for træfrugt. Således dyrkes en stor del af verdens sødkirsebær under overdækning, og herfra kan der overføres viden om forskellige overdækningssystemer. Der er dog også store forskelle imellem de to systemer. I sødkirsebær er der kun behov for overdækning i perioden omkring høst, hvor der er fare for, at frugterne revner. I æbler og pærer er der brug for en overdækning, som kan vare hele vækstsæsonen, for at sygdomme kan undertrykkes i tilstrækkelig grad.

Effekt på kvalitet og udbytte

I projektet skal det også undersøges, hvad taget betyder for frugtens kvalitet og udbytte, da taget reducerer den mængde lys, træet har til rådighed. I de indledende to års forsøg var der ikke nogen udbyttenedgang, men sorter kan reagerer forskelligt, og der blev ikke foretaget målinger af træernes vækst og dermed det langsigtede potentiale. Det vil blive en vigtig del af det nye projekt.

Resultaterne for frugtkvaliteten var blandede, i det ene år var der ingen forskel, mens der i det andet år var større frugter med lavere sukkerindhold under taget. Også frugtens indhold af sekundære stoffer vil blive undersøgt i det nye projekt, og det skal også ske i relation til, om plastikken tillader passage af UV-stråler.

Avlere med i projektet

Flere økologiske avlere deltager i projektet, og derved bliver tagene afprøvet i forskellige udformninger og under forskellige vejrlig og ved anvendelse af forskellige sorter. Gartnerirådgivningen deltager i projektet og vil stå for økonomiske beregninger af systemerne.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle