Landmænd og lønmodtagere tjener det samme

Landmandsfamilier med mindre end tre ansatte har i de seneste fem år i snit haft en indkomst, der svarer til lønmodtagerfamiliernes.

Landmandsfamilier med ingen eller få ansatte har i de seneste år haft en indkomst på omkring 675.000 kr. om året. Det er kun en smule mere end en gennemsnitlig lønmodtagerfamilie, der i samme periode har kunnet hente en løn på 640.000 kr.

Helt præcist har en landmandsfamilie uden ansatte tjent 667.000 kr og familier med 1-2 ansatte 678.000 kr. om året i årene 2014-2018. Landmandsfamilier med store landbrug med mindst tre ansatte har i samme periode en indkomst før skat på 920.000 kr. om året, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

"Sammenlignet med andre grupper som lønmodtagere og selvstændige er indkomsten for landmandsfamilier i gennemsnit nogenlunde i vater. Det skal dog pointeres, at selv inden for samme år er der for homogene grupper af landmænd, som for eksempel slagtesvineproducenter, stor variation i indkomsten", siger Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent, Danmarks Statistik.

Indkomsten for landmandsfamilier med deltidslandbrug var lavere end for lønmodtagere. Denne gruppe rummer dog også en forholdsvis stor gruppe ældre med pensioner.

Gruppen af selvstændige med ansatte, som i Danmarks Statistiks opgørelse både indeholder landmænd med ansatte og selvstændige i andre erhverv, havde i gennemsnit en indkomst på næsten 1,2 mio. kr.. Det er ca. en tredjedel mere end landmandsfamilier med mindst tre ansatte. Der er altså stor forskel i indtjeningen på, om man som selvstændig beskæftiger sig med landbrug eller ej.

Lønindkomst

For de små- (uden ansatte) og mellemstore heltidslandbrug med under tre ansatte udgør indkomsten fra landbruget knap halvdelen af den samlede indkomst i gennemsnit. Den anden - lidt større halvdel af indkomsten - hentes altså uden for erhvervet.

For store landbrug med mindst tre ansatte udgør lønindkomsten andet steds fra mindre. Lønindkomst står dog for omkring en fjerdedel af familiernes indkomst.

"I landmandsfamilier er landmandens ægtefælle typisk lønmodtager og bidrager med sin løn til familiens indkomst. Samlet set er indkomsten for disse to grupper sammenlignelige med lønmodtagerfamilier. Og det ser ud til, at selvejelandbrugene med ejer og 0-2 ansatte har en anstændig indkomst", siger Henrik Bolding Pedersen.

Store variationer

For de store landbrug gælder, at indkomsten fra bedriften varierer meget mellem årene. I perioden fra 2010 til 2018 var indkomsten med 2,2 mio. kr. i gennemsnit højest i 2017. Den var lavest i 2015, hvor den landede på -0,1 mio. kr.

"For de store landbrug er der således et betydeligt behov for at udjævne indkomsten mellem år. Så har denoget at stå imod med i et år som 2018, hvor tørke og lave afregningspriser gjorde det sværere at tjene penge på landbrug", siger Henrik Bolding Pedersen.

"Til gengæld tegner 2019 rigtig godt for svineproducenterne. Efter massive udbrud af svinepest i Asien er priserne på smågrise og svinekød i 2. kvartal nærmest eksploderet mod tidligere rekordniveauer. Det kommer de danske producenter til gode", siger Henrik Bolding Pedersen.

For landbrug med under tre ansatte varierede indkomsten mindre end for landmandsfamilier med mindst tre ansatte. I perioden siden 2010 var indkomsten i det dårligste år højere i familier med mindre landbrug end i landbrugsfamilier med mindst tre ansatte.

"Det betyder, at de mindre landbrug ofte er mere robuste", mener chefkonsulent, Henrik Bolding Pedersen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle