Landmand mistede korn for en kvart million kroner, da naboen gik konkurs

Michael Madsens korn lå trygt og godt i siloerne på naboejendommen. Lige indtil den dag, naboens selskab gik konkurs.

I Roslev i Salling går smågriseproducent Michael Mulvad Madsen rundt og ærgrer sig. Han har netop tabt en sag ved Skifteretten i Viborg om ejerskabet til sit korn. Reelt har han hældt en kvart million kroner i naboens konkursbo.

"Ja, gu’ er jeg da ærgerlig. Der er ingen, der er i tvivl om, at kornet er mit, så det er jo lidt som at smide penge ud ad vinduet", lyder det fra Michael Mulvad Madsen.

Sagen handler i al sin enkelthed om Michael Madsen og hans nabo, der i mange år har et godt samarbejde om fremstilling af foder og håndtering af korn.

I fire amerikanersiloer hos naboen opbevares kornet adskilt - i to siloer mod nord Michaels korn og mod syd naboens i to siloer, der er tilsluttet et foderblandingsanlæg.

Begge naboer bruger foderanlægget og begge er andelshavere i slagteriselskabet Tican.

Flytter og vejer

Det sidste er vigtigt for at forstå det videre forløb, og hvorfor Michael Madsen er mere end almindeligt sur over dommen.

I takt med, at der skal produceres foder, flytter Michael løbende korn fra ’sine’ nordlige siloer til siloerne mod syd. Hver gang registrerer han nøje, hvor meget der bliver flyttet. I den senere retssag er det da heller ikke mængden af korn, der er stridsspørgsmålet.

I 2012 går naboen konkurs, og han stifter med sin kone som direktør selskabet Salling Produktion ApS, der skal drive deres smågriseproduktion videre. Konkursen ændrer ikke på forholdet mellem naboerne, der bliver ved med at have et godt samarbejde omkring korn og foder. Formelt er det dog sådan, at lejeaftalen af siloerne nu er mellem Michael og direktøren, altså naboens hustru.

Tican får pant

I 2014 får andelssvineslagteriet Tican, det nuværende Dangris, pant i Salling Produktion. Virksomheden fortsætter med at producere smågrise frem til 2018, hvor den erklæres konkurs.

Det er her, problemerne for Michael Madsen opstår.

Sagen er nemlig den, at det sidste af hans korn til en værdi af en kvart million forinden er flyttet fra de nordlige til de sydlige siloer. Og det er det, som han ender med at tabe i byretten på. For nu kan hans korn ikke længere identificeres og skelnes fra kornet tilhørende konkursboet efter Salling Produktion:

"Jeg troede, det var uproblematisk at opbevare korn sammen med Salling Produktion, da opbevaringen skete i 3. mands silo. Siloerne var nemlig ikke omfattet af det lejemål, Salling Produktion havde med naboen. De tilhørte naboen private firma", siger Michael Madsen og tilføjer:

"Der er ingen tvivl om kornet var der. Registreringerne af mængderne passer. Så Dangris kunne have valgt at godtgøre mig det korn, da det blev klart, at registreringerne stemte. Det valgte de ikke at gøre, fordi loven gav dem mulighed for det".

Selv om retten ikke sætter spørgsmålstegn ved, om det rent faktisk er Madsens korn, der er i siloen, så vælger kurator at bruge salget af kornet til at nedbringe tabet i konkursboet.

Et mæglingsmøde mellem Michael Madsen og Dangris førte ikke til en løsning.

Faktaboks

Afvigelse under 1 pct.

  • De registreringer, der er foretaget af Michael Madsen og Salling Produktion viste, at der skulle være 418.142 kg i siloerne. 
  • Eftervejning viste 418.970 kg i siloerne. Altså en afvigelse på under 1 pct.

En god aftale mellem naboer endte helt galt:

  • 21. maj 2012: Michael Mulvad Madsens nabo, som Michael siden 2001 har drevet et IS sammen med, stifter efter en konkurs Salling Produktion ApS med hustruen som direktør. På ejendommen står fire amerikanersiloer, som ikke er en del af det nye ApS, men som fortsat er ejet af naboen. I praksis er Michael Madsen alene om at bruge de to af siloerne, mens de to, der er tilknyttet et foder-blandingsanlæg bruges af naboen til lager og af Michael Madsen i takt med, at han skal fremstille foder til sine grise. Kornet flyttes med vogn og traktor, og vægten registreres.
  • 24. maj 2012: En lejekontrakt mellem Michael Madsen og Salling Produktion af de to siloer mod nord tinglyses.
  • 1. juli 2014: Mellem Salling Produktion og direktøren oprettes en lejekontrakt. Af kontrakten fremgår, at lejemålet ud over stalde og løsøre også omfatter fodersiloerne. Ved samme lejlighed aftaler Michael Madsen og Salling Produktion, at i det omfang Salling Produktion ikke har brug for de to siloer mod syd, der er tilknyttet foderanlægget, kan Michael Madsen benytte dem til oplagring.
  • 7. juli 2014: Tican Fresh Meat ApS - der fra 2017 hedder Dangris - får virksomhedspant i Salling Produktion ApS og er altså med til at finansiere den fortsatte svineproduktion.
  • 13. april 2018: Salling Produktion ApS erklæres konkurs. Forinden har Michael Madsen flyttet det sidste af sit korn over i de to siloer, der er knyttet til foderanlægget for at ikke at skulle bruge tid på det under forårsarbejdet i marken.
  • 2. februar 2021: Michael Madsen ender med at skulle betale sagsomkostningerne på 35.000 kr. og mister sit korn til en værdi af 246.759 kr.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle