L&F: Mysterie om EU-Kommissionens fejlagtige svar

Lige siden Landbrug & Fødevarer og Seges i sommeren 2016 var ved at få kaffen galt i halsen, da EU-Kommissionens embedsmænd fremlagde fejlagtige data om den danske miljøtilstand, har Landbrug & Fødevarer presset på hos Miljø- og Fødevareministeriet om at få de rigtige tal sendt til Bruxelles.

Derfor vækker det stor undren, at EU's miljøkommissær, maltesiske Karmenu Vella, i sit svar til Jørn Dohrmann oplyser forkerte data om dansk miljø.

"Det undrer os, at de ikke oplyser sagen med de nye tal, som de har fået fra Danmark, men bliver ved med at referere de gamle tal, når de har fået nye tal fra Danmark," siger Anders Panum Jensen, Vand- og Naturpolitisk chef, Landbrug & Fødevarer.

Den eneste forklaring, han kan finde, er, at Dohrmann spørger ind i relation til den pilotskrivelse, som EU-Kommissionen sendte sidste sommer. Dengang havde EU-Kommissionen forkerte tal. Men siden har de fået nye, korrekte tal - efter pres fra Landbrug & Fødevarer.

"Vi forstår fra ministeriet, at de efterfølgende er blevet belært om, hvordan tingenes tilstand er," siger Anders Panum Jensen.

Både data om kvælstof og kemisk tilstand er forkerte, hvis man ser på det i forhold til emnet, som Jørn Dohrmann spørger ind til, kvælstof i relation til gødskning.

Vella skriver i sit svar, at 20 procent af grundvandet havde et indhold af nitrater på over 50 mg/l. Men det korrekte tal er langt lavere ifølge Landbrug & Fødevarer. De 20 procent dækker over GRUMO-boringer, udført af GEUS, i øvre grundvand, i områder hvor der forventes at være nitratindhold.

Hvis man taler om grundvand generelt, er tallet maksimum fire procent, vurderer Landbrug & Fødevarer. Hvis man taler drikkevand - altså undtaget sløjfede boringer - er det højest en procent, et tal som Jørn Dohrmann også nævner i sit spørgsmål til EU-Kommissionen.

Den information, man skal være skeptisk over for i EU-Kommissionens svar, handler om grundvandsforekomsternes kemiske tilstand. EU-Kommissionen skriver, at i 2009 havde blot 28,2 procent af de danske vandressourcer overordnet set opnået vandrammedirektivets målsætning om god tilstand. Her er det vigtigt at have for øje, siger L&F, at også mange andre stoffer end nitrat trækker ned - det er eksempelvis arsen og andre stoffer, der kommer fra byer og industri.  Hvis man taler nitrat, er det kun fire procent, der gør, at grundvandet er i ringe tilstand ifølge de officielle danske data, påpeger L&F.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle