Minister: Kompensation til private skovejere skal sikre urørt natur

Ny tilskudsordning gør det mere attraktivt for private skovejere at lade skov med store naturværdier stå urørt.

Skov, der vokser vildt og urørt af menneskehånd, udvikler sig med tiden til et eldorado for naturen. Omkring de store, gamle træer lever hundredevis af forskellige fugle, insekter, mos og svampe, der trives i den urørte skovs frodige miljø.

Med Aftalen om Naturpakken fra foråret 2016 bliver arealet med biodiversitetsskov i statens skove mere end fordoblet. Men også flere private skove skal bidrage til indsatsen. Derfor kan private skovejere fra juli 2017 søge tilskud fra en ny ordning til at lægge skovområder urørt.

"Noget af landets bedste skovnatur finder vi i private skove, hvor ejerne ofte i generationer har givet naturen lov at råde i sumpede og ufremkommelige dele af skoven. Derfor var det vigtigt for aftaleparterne bag Naturpakken, at de private skovejere også fik tilbud om at bidrage til indsatsen for mere urørt skov på frivillig basis, samtidig med at skovejerne får kompensation, når de ikke kan sælge træet fra skoven," siger miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Det har også tidligere været muligt at få tilskud til urørt skov, men den økonomiske gulerod bliver markant større i den nye ordning. Blandt andet får skovejeren som noget helt nyt kompensation for ikke at kunne sælge træ fra skoven.

I Naturpakken er der afsat 105 mio. kroner til en national tilskudsordning til urørt skov. Ambitionen er at indgå aftaler om 900 hektar privat skov, som fremover skal udvikle sig på naturens præmisser. Det svarer til en stigning på 25 pct. i forhold til de  2.700 hektar med privat urørt skov, der findes i forvejen. Der er i dag 6.400 hektar urørt skov i statsskovene.

"Mere urørt skov giver nye levesteder truede dyr, planter og svampe, som har brug for store træer, dødt ved og vådområder og skovlysninger. Ved at give skovejerne en kompensation, kan vi ruste endnu mere natur mod tilbagegang og samtidig give friluftlivet nogle lidt vildere oplevelser, end man normalt får her i Danmark," siger Esben Lunde Larsen.

Private skovejere kan også søge om tilskud til anden biodiversitetsskov gennem Landdistriktsprogrammet.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle