Nu skal ejerrollen i Danish Crown ses efter i sømmene

Danish Crown nedsætter et udvalg, der skal se på, hvordan andelsejerne skal lede selskabet i fremtiden.

Bestyrelsen i Danish Crown lægger nu op til at give slagteriets vedtægter et eftersyn. 

Formålet er at fremtidssikre Danish Crowns princicpper for god selskabsledelse.

Det oplyser slagterikoncernen i en pressemddelelse.

Beslutningen kommer oven på det seneste repræsentantskabsmøde i Danish Crown, hvor der var debat om, hvordan det aktive ejerskab i Danish Crown kan styrkes.

Samt hvilken rolle de andelsejervalgte repræsentanter fremover skal spille i Danish Crown.

Uafhængigt af dette har flere røster i baglandet også været kritiske over for ledelsesmodellen i Danish Crown, og en gruppe andelshavere har indkaldt til stormøde om en modernisering af Danish Crown den 10. oktober.

Med udgangspunkt i debatten fra repræsentantskabsmødet lægger Danish Crowns bestyrelse nu et forslag frem, som går på at nedsætte et udvalg, der skal give andelsselskabets vedtægter et eftersyn

- Repræsentantskabets debat var meget konstruktiv og præcis. Den debat vil vi som bestyrelse gerne understøtte bedst muligt, og derfor ønsker vi at fremskynde nedsættelsen af et udvalg bestående af ejervalgte repræsentanter fra både bestyrelsen og repræsentantskabet, som skal se på, hvordan andelsejerne skal lede selskabet i fremtiden, hvordan vi er organiseret i kredse, repræsentantskab og bestyrelse, og om den model også er fremtidens model, siger Danish Crowns bestyrelsesformand, Erik Bredholt, i pressemeddelelsen.

Til debat på kredsmøder

Han peger samtidig på, at det er over 10 år siden, der senest var et ejerudvalg til at kigge på vedtægterne. 

Beslutningen om at nedsætte et udvalg skal forelægges repræsentantskabet, som skal drøfte grundlaget for arbejdet nærmere.

Samtidig vil det også blive et emne, som skal til debat på de kommende kredsmøder.

- Vores kredsmøder i begyndelsen af december bliver helt centrale for det kommende arbejde. Her får alle andelsejere mulighed for at komme til orde i denne her diskussion, og de tilbagemeldinger, som andelsejerne kommer med, vil være med til at sætte retningen for arbejdet. Der er samtidig valg til repræsentantskabet, så ejere, der har holdninger til ejerskabet af Danish Crown, kan samtidig komme helt tæt på processen ved at stille op til valget, siger Erik Bredholt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle