Politiker: Send jeres spørgsmål om fosfor

Kristian Pihl Lorentzen (V) tilbød østjyske landmænd at sende spørgsmål om fosfor, han kan stille sin minister-partifælle.

Om fire måneder gælder der nye skærpede regler om udbringning af fosfor på en femtedel af den danske landbrugsjord. Alligevel er den endelige bekendtgørelse ikke klar, og i Miljø- og fødevareministeriet erkender de, at der mangler viden om fosforens betydning.

Det forskrækker Martin Hjorth Jensen, fjerkræavler og formand for Landbrug & Fødevarer Fjerkræ.

”Det er rystende at høre, at der mangler så meget viden om fosfor, når det har så store konsekvenser for os. Jeg bliver dårlig af at høre det”, sagde han torsdag aften ved et møde om de nye fosforlofter arrangeret syv landbrugsorganisationer i det midt- og østjyske.

Han har problematikken helt inde på egen krop, idet hans eget harmoniareal vokser fra 200 til 280 hektar.

 

Viden mangler

Ifølge kontorchef i Miljø- og fødevareministeriet, Hans Peter Olsen, er ministeriet helt klar over, at der mangler viden. Derfor har man igangsat en række undersøgelser.

Bl.a. om fosforens veje fra markerne til vandløb og søer, ligesom man kortlægger fosforfølsomme områder. Ministeriet vil også undersøge virkemidler i forhold til fosfor og sætte fokus på praktiske løsninger og bedre information til landmænd, der kan hjælpe med at løse udfordringen med at finde flere arealer at bringe husdyrgødningen ud på.

Hans Peter Olsen peger på, at det er krav fra EU, der har ført til, at de skærpede fosforlofter indføres til august som en konsekvens af landbrugspakken, hvor man bl.a. har fået lov til at have flere dyreenheder pr. hektar.

Send spørgsmål

Kristian Pihl Lorentzen (V), der er medlem af Folketingets Miljø- og fødevareudvalg erkendte, at det er politikernes ansvar at sørge for rammerne til et levedygtigt landbrug.

”Rammer noget nogen knusende hårdt, så de kommer i klemme, er det også et politisk ansvar at hive dem op, så de ikke skubbes ud af erhvervet", sagde han.

Samtidig lovede han, at de op mod 100 tilhørere kan sende deres spørgsmål til ham, så han kan få miljø- og fødevareministeren til at svare.

Selv øjner han biogasanlæg som en vej til en bedre fordeling af fosfor, og han er varm tilhænger af biogas, der løser mange problemer i landbruget.

”Jeg tror det er fordi vi var så forhippede på at få landbrugspakken ud at virke, at vi nu også står med fosforlofter inden vi har helt nok viden om det", sagde han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle