Praktik i landbruget hjælper unge mennesker på vej

For mange unge står uden hverken job eller uddannelse. Det er et stort tab for både dem og samfundet – og er et så stort problem, det blev italesat i statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Landbruget løfter sin del og er klar til at løfte endnu mere i samarbejde med samfundet.

Af Sara Levin, LF

Ude i det danske land er der mange eksempler på landmænd og virksomheder, som allerede gør en stor indsats for lige netop de unge.

En af dem er Casper Poulsen, en ung griseproducent fra Vestjylland, der har åbnet sin bedrift for, at unge kunne komme i praktik hos ham og se, hvad landbruget kan byde på. Casper har haft gården i halvandet år, og han har allerede haft glæden af flere praktikanter. De praktikanter, som Casper har haft, har været nogen, som har været tilknyttet forskellige forløb hos kommunen.

-Det har indtil videre været en succes, hvis vi selv skal sige det. Vi får meget ud af at have dem i praktik og se deres udvikling undervejs, siger Casper Poulsen.

De unge praktikanter kom alle med forskellig baggrund og dermed også forskellige ting i bagagen på godt og ondt. Det har været vigtigt for Casper Poulsen at skabe nogle rammer for sine medarbejdere, hvor det var klart, at alle havde en betydning og kunne bidrage med noget.

Vokser meget

Casper ville gerne danne nogle faste og trygge rammer for de unge, som de kunne udvikle sig under – og klare forventninger.

-Her på gården sætter vi ikke de store krav. Vi har som de eneste krav sagt, at man skal møde til tiden og man skal være ærlig. Det er det, og det har jeg sagt til fra start af. Det har bare været vigtigt for mig, at alle har været lige. Der er ikke nogen, der er mere værd en andre. Og det er måde, jeg møder de unge mennesker på, siger Casper Poulsen.

Succeser er skabt. En af dem, som Casper har haft i praktik, blev så grebet af faget, at vedkommende på nuværende tidspunkt er i gang med at tage en landbrugsuddannelse.

-Og alle praktikanter er alle vokset enormt meget, og flere er blevet rigtig gode medarbejdere. Vi har forsøgt at skabe en arbejdsplads, der er præget af faste rammer, gode kolleger og generelt bare skabe et holdepunkt for de unge. Vi har alle forskellige ting i bagagen. Det skaber mangfoldighed på arbejdspladsen og noget snak på en helt anden måde. Vi er blevet gode til at tale om tingene, og vi kan godt lide at have nogen i praktik, siger Casper Poulsen.

Når landmænd som Casper Poulsen hjælper de unge mennesker med kendskab til landbruget, vil det være muligt for erhvervet at hente endnu flere gode hænder til bedrifterne og forhåbentlig ind på landbrugsuddannelserne. Og skulle man have lyst til at starte på en landbrugsuddannelse, så står de altså også klar på landbrugsskolerne til at hjælpe.

- Vi har brug for, at flere unge vælger en landbrugsuddannelse, hvis vi i fremtiden skal løse de udfordringer, vores erhverv står overfor. Det gælder bl.a. ift. klima, bæredygtighed og biodiversitet. Derfor er vi i L&F glade for vores samarbejde med de danske landbrugsskoler om en uddannelsesvision, der både har fokus på tiltrækning og fastholdelse af unge samt kvalitet i uddannelsen, siger viceformand i L&F Lone Andersen

Vi vil være del af løsning

Landbrug & Fødevarer har også lanceret en medarbejdervision. Visionen sætter fokus på at skabe og tilbyde meningsfulde og rummelige job i fødevareklyngen og indgå partnerskaber med relevante aktører og myndigheder på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Så vi på bedst mulig vis kan hjælpe de unge mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i Danmark. Det drejer sig bl.a om ca. 47.000 unge, så behovet for hjælp og potentialet i at tiltrække flere medarbejdere er stort.

- Det er en vigtig samfundsudfordring, som vi i landbrugs- og fødevareerhvervet rigtig gerne vil være med til at løse. Derfor præsenterer vi en ny vision, som hovedsageligt fokuserer på, hvad vi som erhverv selv kan gøre for at skabe attraktive arbejdspladser i erhvervet samtidig med en række politiske anbefalinger. Med visionen ønsker vi også at vise alle de eksisterende gode eksempler på landmænd og virksomheder, som gør en kæmpe indsats for unge og voksne på kanten. Vi skal sikre, at endnu flere bidrager, siger Benedicte Dahlberg, erhvervspolitisk seniorkonsulent hos Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har samtidig med medarbejdervisionen lanceret en uddannelsesvision i samarbejde med Danske Landbrugsskoler. Her er fokus på tiltrækning og fastholdelse af elever på landbrugsskolerne samt forsat høj kvalitet i uddannelsen.

Syv aktiviteter skal sikre det:

1) etablering af et grønt videnscenter for jordbrugets uddannelser

2) styrke rammerne for vidensdeling

3) fokus på nye midler til grøn omstilling herunder udvikling af en simulator

4) styrkelse af lærepladserne igennem fokus på arbejdsvilkår og kommunikation

5) styrkelse af landbrugets lederuddannelse

6) fokus på grønne uddannelsesvalg og kendskab til erhvervet

7) flere og bedre data om landbrugseleverne.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle