Regeringen vil sætte 20 millioner kroner af til ulvetiltag

Regeringen vil i sit finanslovforslaget for 2024 afsætte over 20 millioner kroner til at styrke ulveforvaltningen i Danmark. Der er blandt andet øremærkede penge til at udvide tilskudsordningen til ulvesikring af hegn til hele Jylland.

De seneste år er antallet af ulve i Danmark steget markant, og samtidig har ulven bredt sig til det meste af Jylland. 

Der vurderes på nuværende tidspunkt at være cirka 28 ulve i landet samt mindst tre
nye ulvekuld fra 2023.

Derfor vil regeringen med sit finanslovforslag for 2024, afsættte 20,2 millioner kroner i perioden
2024-2027 til at styrke initiativer på ulveområdet. 

Det oplyser Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen.

En del af pengene skal øremærkes til, at den nuværende tilskudsordning til ulvesikring af hegn kan udvides til hele Jylland.

Indtil nu har tilskudsordningen dækket to områder i Midtjylland og Vestjylland, men da ulvene nu færdes i det meste af Jylland, ønsker regeringen at udvide mulighederne for ulvesikring.

Regeringen vil desuden afsætte flere penge til erstatningsordningen til lodsejere, hvis husdyr angribes af ulve. Endelig er der afsat flere penge til overvågningen af ulvene og til forskningsinitiativer, således at Miljøstyrelsen kan sikre den nødvendige viden om ulvenes adfærd og færden.

- Ulvene udvikler sig dramatisk i Danmark og det skaber utryghed. Inklusiv senest tilkomne ulvehvalpe stiger antallet igen, nu måske 40 ulve eller flere, lyder det fra  Erling Bonnesen, landbrugsordfører hos Venstre.

Han fortæller, at samtidig med, at der er over fire år bliver sat 20,4 millioner kroner af til ulvetiltag, så presser man fra dansk side på for at få fokus på bedre muligheder for,  at man i de enkelte lande kan regulere antallet af ulve.

- Ulven er fredet i internationale aftaler fra en anden tid. Det tager vi op og presser på, for at vi kan få mulighed for at regulere antallet af ulve i de enkelte lande. Sagen tages også op i EU og der arbejdes med sagen, lyder det fra Erling Bonnesen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle