Seges opretter nyt center for klima og bæredygtighed

Seges danner nu et nyt center 'for klima og bæredygtighed'. Centeret skal blandt andet hjælpe landbruget med mindske sit klimaaftryk og nå reduktionsmålet for 2050.

Seges opretter et nyt kontor med fokus på klimadagsordenen.

Rådgivningsselskabet er med egne ord godt vant til at tænke i løsninger og at rådgive landmænd og virksomheder, når det handler om landbrugets arbejde med mere bæredygtig produktion, og det er netop den dagsorden, som selskabet nu tapper ind i.

'Center for klima og bæredygtighed', som kontoret bliver døbt, er ikke en fysisk afdeling, men en fokusering af interne kræfter.

"Seges er allerede i dag omdrejningspunktet, som alle aktører vender sig mod, når det gælder løsninger til fremtidens bæredygtige og klimaeffektive landbrug. Dén position bygger vi nu videre på og etablerer et helt nyt ”Center for klima og bæredygtighed” i Seges", siger direktør for Seges, Ejnar Schultz.

Tiltaget kommer som reaktion på, at fødevareerhvervet vil være klimaneutralt i 2050, og at Danmark har vedtaget en klimalov med en reduktion af klimabelastningen på 70 procent i 2030.

"Dansk landbrug har sat sig det mål at være klimaneutrale i 2050. Det er et meget ambitiøst mål, som kræver helt konkrete, effektive løsninger på tværs af værdikæden", fortsætter Ejnar Schultz.

Finder tiltag for at sænke klimaaftrykket

I spidsen for kontoret skal Hans Roust Thysen, klimachef i Seges, stå. Som udgangspunkt består afdelingen af to medarbejdere foruden ham. Det er Anna Marie Thierry og Finn Udesen, som begge hentes fra andre afdelinger i Seges.

'Center for klima og bæredygtighed' skal både arbejde for at sænke klimaaftrykket på den enkelte bedrift, men også generelt at samle trådene og de forskellige indsatser på klimaområdet, så hele erhvervet bliver mere bæredygtigt.

Derfor kommer centeret blandt andet til at samarbejde med både fødevarevirksomheder, finanssektoren og energisektoren.

"Det er en meget stor opgave internt i landbruget, hvor vi skal finde nye måder at arbejde på, men samtidig giver det også nye muligheder for landbruget, for vi har også nogle af løsningerne, som samfundet kan bruge", siger Hans Roust Thysen, klimachef i Seges og leder af det nycCenter for klima og bæredygtighed.

"Mange af de aktiviteter, der allerede er i gang i Seges, har positiv indflydelse på landbrugets bæredygtighed. Al udvikling inden for dyrevelfærd og sundhed, miljø, planteforædling, genetik og digitale værktøjer – for bare at nævne nogle elementer, bidrager til at udvikle bæredygtigheden i produktionen. Når vi etablerer det nye center er det for i endnu højere grad at samle trådene på tværs af alle sektorer. Vi har fokus på helheden og sammenhængene – det vil sige miljøforhold, økonomiske forhold og landbruget som arbejdsplads og en aktiv del af et levedygtigt lokalsamfund", fortsætter han.

"Vores arbejde kommer til at handle om at finde de konkrete klima-løsninger, som har en dokumenteret effekt, og som kan omsættes til praksis for den enkelte landmand", siger Hans Roust Thysen.

Medarbejderne i Seges blev orrienteret om det nye center, og andre interne organisationsændringer i Seges, tirsdag eftermiddag.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle