Større Jordbrug: EU-krav om støttelofter er idioti

»Fuldstændig uacceptabelt,« siger Frederik Lüttichau om EU-Kommissionens udspil til budget for reformperioden 2021 til 2027. Forslaget indeholder krav om støttelofter på hektarstøtten.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis Danmark tvinges til at graduere hektarstøtten og forskelsbehandle på baggrund af bedriftens størrelse.«

Det siger Frederik Lüttichau, formand for Landbrug & Fødevarers sektion for Større Jordbrug, i en kommentar til EU-Kommissionens nye udspil til EU’s budget i perioden 2021 til 2027 i sektionens nyhedsbrev.

Han hentyder til, at Kommissionens budget-udspil afslører, at der vil komme krav til medlemslandene om at lægge et loft på landbrugsstøtten for større landbrug, eller at medlemslandene skal indføre en model, hvor støtten gradvist aftager efter bedriftens størrelse.

»Idioti - prøvet før«

»Det vil blot betyde, at man deler større enheder op i mindre, og den slags idioti har vi prøvet før,« siger Frederik Lüttichau.

»Vi vil fra Større Jordbrugs side ikke acceptere dette, og vi har aldrig forestillet os, at EU’s landbrugspolitik skulle tvinge medlemsstaterne mod en ineffektiv strukturudvikling. Hele EU har behov for, at vi bliver konkurrencedygtige på verdensmarkedet, og det kan ikke passe, at man i Bruxelles skal straffe mig for at have en størrelse, som gør min produktion konkurrencedygtig.«

Frederik Lüttichau tilføjer, at han og Sektionen for Større Jordbrug vil arbejde for, at »L&F’s stemme opretholder vores politik på dette område, og at L&F’s holdning bliver klar og tydelig og fremgår øverst i høringssvaret.«

Tab på 63.000 kr.

»Der er rigtig mange støttekroner på spil, men jeg tror faktisk ikke, at danske planteavlere er helt klar over konsekvensen, hvis støtten gradueres. Vi har tidligere regnet på, at regler om omfordeling ville betyde et nettotab på 63.000 kr. om året for et større jordbrug,« siger Lüttichau.

»Det er dog klart, at der på den anden side af bordet er mindre brug, som nyder godt af en omfordeling, og som vil argumentere modsatrettet. Derfor har vi brug for fuld opbakning fra alle.«

International indsats

Større Jordbrug vil også søge indflydelse via den europæiske paraplyorganisation for store jordbrug, European Landowners’ Organization, som har et stort netværk og indflydelse i Bruxelles.

»Vi vil selvfølgelig minde dem om vores standpunkter, blandt andet senere på året, hvor Udvalget for Større Jordbrug tager til Bruxelles. »

Vil gerne af med støtten

Det fremgår blandt andet af kommissionens budgetudspill, at der i den fælles landbrugspolitik skal skæres med fem pct.

»Det kan man jo mene om, hvad man vil. Og i Større Jordbrug har vi en klar holdning om, at landbrugsstøtten på sigt skal afskaffes, men det skal selvfølgelig ske i et tempo, som sikrer vores konkurrenceevne på verdensmarkedet,« siger Frederik Lüttichau

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle