Statsrevisorerne ude med ny hård kritik af Miljøstyrelsen

Det er særdeles kritisabelt, at Miljøstyrelsen stadig mangler at screene grundvandet for seks pesticider og nedbrydningsstoffer, lyder det fra Statsrevisorerne som opfølgning på kritik fra 2019.

Miljøministeriet er endnu ikke ude af saksen i forhold til den kritik, som statsrevisorerne i december 2019 rettede mod både ministeriet og især Miljøstyrelsen, når det kommer til overvågningen af grundvandet.

Det fremgår af et brev, som statsrevisorerne har sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Her lyder det, at statsrevisorerne konstaterer, at Miljøstyrelsen mere end to år efter, at beretningen er afgivet, kun har screenet grundvandet for tre ud af de ni pesticider, som fremgik af Rigsrevisionens beretning, og "at der blev konstateret to pesticider i screeningen".

"Statsrevisorerne finder dette særdeles kritisabelt og skal bede Miljøministeriet om senest 1. marts 2022 at redegøre for, hvornår screeningen af grundvandet for de resterende 6 pesticider og nedbrydningsstoffer forventes afsluttet", lyder det i brevet.

Kritikken i 2019 fra statsrevisorerne gik på, at Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til pesticidmidler var særdeles mangelfuld.

Ifølge statsrevisorerne var det således usikkert, om ministeriets overvågning sikrer, at der gribes ind, hvis niveauet af pesticider nærmer sig grænseværdien for summen af pesticider i grundvandet.

Desuden var der i december 2019 kritik af, at Miljø- og Fødevareministeriet (i dag kun Miljøministeriet, red.) gav dispensationer til pesticidmidler uden at "vise sikker anvendelse i forhold til grundvandet", som det lød. I august 2020 meldte Mijø- og Fødevareminsiteriet ud i en pressemeddelelse, at Miljøstyrelsen nu havde rettet op på fejl og mangler i forvaltningen af sprøjtemiddelområdet.

I Rigsrevisonens beretning fra december 2019 nævnes seks specifikke pesticider og nedbrydningsprodukter, som Miljø- og Fødevareministeriet havde modtaget advarsler om fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland red.), og som der ikke var fulgt op på.

I beretningen fra 2019 lyder det, at Miljø- og Fødevareministieriet oplyste til Rigsrevisionen, at en reaktion på en advarsel fra Geus på en henvendelse kan være, at stoffet ikke inkluderes i det danske overvågningsprogram, hvis stoffet ikke vurderes relevant under danske forhold.

I december 2019 bemærkede Rigsrevisionen, at der ikke foreligger en dokumenteret faglig afklaring af, om de seks pesticider udgør en risiko for grundvandet.

Det er følgende seks pesticider og nedbrydningsstoffer, som Miljøstyrelsen har modtaget advarsler om:

  • LM3 (nedbrydningsprodukt fra pesticidet terbutylazin), 
  • LM5 (nedbrydningsprodukt fra pesticidet terbutylazin), LM6 (nedbrydningsprodukt fra pesticidet terbutylazin)
  • LM6 (nedbrydningsprodukt fra pesticidet terbutylazin)
  • Metaldehyd (pesticid
  • Maleinhydrazid (pesticid)
  • Desamino-metamitron (nedbrydningsprodukt fra metamitron)

Opdateret 20. januar kl. 10 med navnene på de seks pesticider og nedbrydningsstoffer, som Miljøstyrelsen har modtaget advarsler om.

Faktaboks

Statsrevisorer

  • Statsrevisorerne er politikere, som er udpeget af Folketinget. De 6 statsrevisorer repræsenterer hvert sit parti. De er valgt for perioden 1. oktober 2018 – 1. oktober 2022.
  • Statsrevisorerne og Rigsrevisionen arbejder tæt sammen. De to institutioner reviderer blandt andet statens regnskaber ved at vælge områder ud, de vil undersøge nærmere, og sende en beretning til Folketinget om sagen.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle