Sten-indsamling blandt landmænd skal skabe bedre natur

Den 3. november indsamles sten, der skal danne bund for et nyt stenrev i Løgstør Bredning. Alle landmænd i oplandet opfordres til at bidrage med marksten til projektet.

I 200 år er der blevet fisket sten i Limfjorden med alvorlige konsekvenser for flora, fauna og vandets økologiske tilstand generelt. Nu skal der anlægges et nyt stenrev i Løgstør Bredning, umiddelbart nordvest for Livø, som vil blive fulgt tæt af et forskerhold.

Forskerne vil undersøge, hvor stor betydning et nyt rev kan få på Limfjordens sundhed. Revet bliver 300 meter langt og 40 meter bredt ved bunden, og der skal udlægges cirka 18.000 m3 sten. Hvis revet viser sig at have en tilstrækkeligt stor, positiv effekt på den økologiske tilstand, kan stenrev indgå som et nyt virkemiddel i vandområdeplanerne for tredje planperiode, der kommer i 2021, skriver Landbrug & Fødevarer.

Landboforeninger og familielandbrug i hele Limfjordens opland støtter op om projektet og opfordrer landmænd til at donere marksten. De vil være særligt værdifulde i den nederste del af revet.

Selve indsamlingen af sten vil finde sted torsdag 3. november kl. 13-16. Der kan afleveres sten på Løgstør havn og i en række grusgrave i Limfjordens opland. Nærmere information om specifikke opsamlingspladser kan fås ved at kontakte AgriNord på tlf. 96 35 11 11.

De første sten lægges ud dette efterår, og revet forventes at være fuldt etableret i april 2017. Hele projektet med etablering af stenrevet og undersøgelser af revets effekt på områdets økologiske tilstand løber over fem år i alt og afsluttes i 2020. Limfjordsrådet er projektledere, i partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet.

Disse sten er der brug for

Helt små sten (”kartoffelsten”) bør kun medtages i det omfang, at de ligger blandet sammen med større sten. Det er primært sten med en diameter omkring 10 cm eller større, der skal bruges. Helt store sten er også meget velkomne.

De indsamlede sten skal være fri for plast, jern, byggeaffald og lignende, og f.eks. betonklodser må altså ikke indgå.

Større mængder jord eller sand må ikke indgå, men i begrænset omfang er det i orden. Er stenene del af et stendige, eller huser de sjældne dyr, bør man undlade at flytte dem.

 

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle