Antibiotika-gate: Det er en ommer, hr. minister
Ugen på spidsen: Miljø- og fødevareministerens udmelding om skærpelse af kravene i gult kort-ordningen er en sviner til danske svineproducenter. De har trods større produktion af grise og udfasning af midler, som erstattes af andre, der vejer mere på vægtskålen i forbrugsopgørelsen, sænket forbruget af antibiotika betragteligt.

Man kan anskue sidste uges udmelding fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen om at sænke grænseværdien i gult kort-ordningen med 15 procent på to måder.

Den ene kan lyde sådan her:

Årets tre første måneder viser en stigende tendens i forbruget af antibiotika til svin. Det skal der rettes op på, så sektoren når i mål med at sænke forbruget med 15 procent inden udgangen af 2018, som er bestemt i MRSA-handlingsplanen.

Det er en hel fair anskuelse objektivt set, men nuancerne - alle mellemregninger - i sagen mangler i den grad.

Man kan nemlig anskue situationen fra en anden vinkel.

Danske svineproducenter er blandt dem, som forbruger mindst antibiotika. Det er velkendt, at betydende konkurrerende svineproducerende lande som Tyskland og Spanien forbruger langt mere antibiotika målt pr. gris end deres danske kollegaer.

MRSA-handlingsplanen fra 2015 er indirekte baggrunden for ministerens stramninger. En handlingsplan, der blandt andet blev sat i søen for at mindske risikoen for resistens i forbindelse med bekæmpelse af husdyr-MRSA.

Det rimelige spørgsmål, man bør stille i den forbindelse er, om det ikke giver mere mening at få forbruget af antibiotika i andre lande end Danmark ned på det danske niveau.

Når spanierne bruger op mod ti gange så meget antibiotika pr. produceret svin, så vurderer jeg risikoen for at udvikle resistens som værende langt større i Spanien end i Danmark, for resistente bakterier holder sig som bekendt ikke til landegrænser.

Hvorfor skal en sådan sag som denne ikke tages op på EU-plan?

Danske svineproducenter skal sevlfølgelig på dette som mange områder gå forrest og vise vejen. Tingene skal dog hænge sammen, og det er ikke tilfældet længere, når selv dyrlægerne er bekymrede for udviklingen og risiko for mangelfuld behandling af syge dyr.

Til historien hører også, at der siden kravet om en reduktion af antibiotika-forbruget på 15 procent over fire år er kommet flere smågrise til i Danmark. Desuden er midlet colistin blevet udfaset af hensyn til risiko for resistens. Det nye middel til at erstate colistin er neomycin, som vejer ti gange så meget pr. dosis, og da reduktionskravet opgøres i kg og ikke antal behandlinger hænger regnstykket ikke sammen for svineproducenterne.

I min optik bør miljø- og fødevareministeren rose de danske svineproducenter for deres foreløbige indsats.

Målet om en reduktion på 15 procent var ambitiøst, og man er kommet tæt på. Problemet er, at der ikke er taget højde for, at produktionen af smågrise i Danmark er stigende og midler, der er blevet udfaset og erstattet af andre, der vejer tungere.

Og så skal sagen tages op på et politisk plan - i EU.

Søren Tobberup Hansen er journalist og svinefaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Svin og Svin Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Svin Plus, "Ugen på spidsen", sætter Morten Thomsen og Søren Tobberup Hansen, journalister og svinefaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Svin og Svin Plus, svineugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning til omtalte emne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle