Bedre økonomi i slagtesvin: Gennemløbsvægt skal løfte tilvæksten
Jens Gudike Fly Christensen er en af seks testdeltagere i Produktionskoncept Slagtesvin, som blev indledt i efteråret. Tilvæksten er begyndt at gå frem, selv om dødeligheden også er steget. Men den vestjyske landmand har en klar forventning om væsentligt forbedrede resultater over tid.

Fem måneder inde i forløbet med Produktionskoncept Slagtesvin, der stiler efter at forbedre økonomien for landets slagtesvineproducenter, begynder resultaterne så småt at gå i den rigtige retning hos Jens Gudike Fly Christensen, der er ejer af en af de seks medvirkende testbesætninger, som i nær fremtid gerne skal suppleres med yderligere 20 besætninger.

Kernen i konceptet er en elektronisk gennemløbsvægt fra MS Schippers, som Jens Gudike Fly Christensen har fået installeret i to stier i en af sine slagtesvinestalde, hvor han producerer 7.000 slagtesvin.

»Det er nemt med vægtene, fordi jeg - hvis jeg justerer på foderet og f.eks. giver det mere struktur - ret hurtigt kan se virkning af det tiltag på tilvæksten,« påpeger han.

Manglende fremgang

Han har haft vægtene siden oktober 2016, og de første registreringer tyder på fremgang.

»Jeg har haft et batch grise svarende til 255 slagtesvin igennem og har opnået 22 gram ekstra tilvækst og et foderforbrug, der er faldet 0,05 FE. Derimod er dødeligheden steget en smule,« siger han og uddyber:

Første mål for testbesætninger: Foderforbrug ned med 0,1-0,23 FESvin 17. marts · 07:43

»Meningen er, at vi lige skal i gang og få nogle data og så begynde at justere på tingene. Vi er dog begyndt at øge mængden af vores tilskudsblandinger for både start- og slutblanding for at hæve proteinandelen, og det kan vi se effekten af. Det senest hold grise, jeg har købt til slagtning, havde en kødprocent på 61,4 mod 60,6, da vi indledte projektet.«

Foreløbig føler han, at han har fået god valuta for den tid, han har brugt på deltagelse i projektet.

»Ved opstartsmødet var der to fra Danish Crown, to dyrlæger og to fra Seges her en hel dag, hvor de gik tingene igennem med mig. Derved fik jeg en masse værdifuld sparring med dem. Det fik jeg meget mere ud af frem for et ellers andet kursus,« siger Jens Gudike Fly Christensen.

Hans ambition i projektet er 995 gram daglig tilvækst mod 973 gram fra projektstarten. Det er ikke den store forskel, men det skal ske på basis af 2,65 FE mod de nuværende 2,77 FE. Dødeligheden skal også ned fra 1,8 til 1,3 procent.

»Vejen dertil er flere justeringer, som vi er ved at indkøre. Det er bl.a. sæbe og desinfektion, som vi tidligere gjorde, men gik fra, da vi havde en uges tomgang. Desuden justerer vi fodermængde fra morgenstunden frem for om eftermiddagen,« fortæller han.

Faktaboks

5 forslag til justeringer i Jens’ stald

  1. Der skal indtænkes tab af aminosyrer i restmængderne i rørstrengene i Jens’ vådfoderanlæg. 
  2. Flow i stalden: I hver sektion friholdes ved indsættelse to stier. En til udsortering og en til de mindste grise, som efter uge fem tages fra de øvrige stier. De mindste grise får en slutfoderstyrke på 3,2 FE for at følge med holdet til slagteriet. Øvrige grise får 2,95 FE.
  3. Sygdom: Obduktioner foretages ved pludselige dødsfald.
  4. Rengøring: Brug sæbe og desinfektion.
  5. Vægt: Grise skal vejes manuelt - også i de to stier, hvor vægtene står - for at sikre, at data fra vægtene er valide. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle