Bruger du for lidt - eller for meget - tid på at passe grisene?
Der er mange individuelle opgaver, der påvirker det samlede arbejdsforbrug i svinestalden.Du kan beregne normen for arbejdstid på din bedrift med et regneark fra Seges Svineproduktion.

Af Tove Goldbeck Jensen, ledelseskonsulent, VKST

Seges Svineproduktion har undersøgt tidsforbruget til pasning af grise ud fra detaljerede tidsregistreringer fra 2011. Dette er omsat til en arbejdstidsmodel, som kan tilpasses den enkelte besætning, se Notat nr. 1838.

Det gennemsnitlige tidsforbrug anslås til 8,08 timer pr. årsso, 5,12 minutter pr. smågris i en besætningstørrelse på 800 årssøer og 27.000 smågrise, svarende til 10,96 timer pr. årsso med smågrise.

Pasning af slagtesvin tager 10,66 min. pr. gris ved 10.000 producerede pr. år, og 10,10 min. ved 20.000 producerede pr. år.

Ifølge Den beregnede Smågrisenotering, 2018 er den samlede arbejdsomkostning pr. produceret svin 92 kr. i en integreret bedrift, fordelt med 43 kr. i soholdet, 15 kr. i smågrisestalden og 30 kr. i slagtevinestalden. Forskellen på 4 kr. skyldes, at dødeligheden indregnes i smågriseprisen. Arbejdsomkostningerne udgør 9,5 procent af de samlede omkostninger.

Mange delopgaver påvirker forbruget af arbejdstid

Rapporten har mange deloplysninger om f.eks. tid til kastration, halekupering og andre generelle behandlinger af pattegrise på 1,41 min. pr. gris.

Tid til pasning af mælkekopanlæg vurderes til 0,21 timer pr. årsso. Der er således mange individuelle opgaver, der påvirker det samlede arbejdsforbrug. Produktionsform med hjemmeblanding af foder og fordeling af besætningen på flere sites påvirker også tidsforbruget.

Seges-rapporten viser fordelingen af arbejdsopgaver mellem staldafsnit og på forskellige opgavetyper.

Foderpris- og forbrug afgør DBSvin Søndag 24. marts 2019 · 08:59

Figur 1. Forbrug af arbejdstid pr. årsso

Arbejdet i farestalden udgør 54 procent af pasningsopgaverne. En besætning med 1.000 søer har behov for fem fuldtidsansatte, hvoraf 2,8 skal være i farestalden. Det er vigtigt at huske at opgaverne er fordelt på forskellige dage i de forskellige staldafsnit.

En arbejdsfordeling, der tager hensyn til at der er arbejdskraft nok i det relevante staldafsnit på de travle dage, er derfor nødvendig for at optimere på arbejdstiden, samtidig med at der er kvalificeret arbejdskraft til at varetage opgaverne.

Du kan beregne normen for arbejdstid på din bedrift med et regneark fra Seges Svineproduktion.

Tidsforbrug falder lidt med besætningsstørrelse

Figur 2 viser tidsforbrug i sobesætninger med 30 kg’s grise fra DB Tjek, 2. halvår af 2018.

Der er et svagt faldende tidsforbrug pr. årsso med besætningsstørrelsen – men der er meget større variation imellem besætningerne på grund af andre forskelle i produktionsform.

Figur 2. Tidsforbrug pr. årsso som funktion af besætningsstørrelse

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle