Dyrlæger støtter Seges prrs-reduktionsplan

Danmark kan være prrs-fri om mindre end 10 år. Det mener to Porcus-dyrlæger, der bakker Segesplanen op.

Det er en rigtig tanke at arbejde for en reduktion af prrs i Danmark.

Der er udsigt til bedre dyrevelfærd, lavere antibiotikaforbrug og ikke mindst bedre økonomi for svineproducenterne ved at gennemføre reduktionsplanen.

Dertil kommer, at det er en god historie at fortælle offentligheden, at landbruget gør noget aktivt for at højne sundheden.

"Vi har værktøjet til at gøre langt de fleste besætninger prrs-frie med relativt lille indsats. Det gælder uanset besætningsstørrelsen. Det er endda muligt at sanere en fornuftigt sektioneret slagtesvinebesætning uden at tømme den helt".

Sådan lyder det fra dyrlægerne Jesper Bisgaard Sanden og Poul Toft, Porcus, i en kommentar til prrs-reduktionsplanen, som Seges Gris arbejder på for tiden.

De fremhæver netop, at der er tradition for, at branchen står sammen om denne form for initiativer til gavn for dyresundheden på tværs af besætninger.

Vanskeligheder

Det vanskeligste bliver ifølge dyrlægerne ikke at gøre de enkelte besætninger fri. Her hjælper bl.a. gode værktøjer i form af vacciner og god viden om poltemanagement.

Det vanskeligste bliver at få koordineret indsatsen mellem de enkelte besætninger i et lokalområde, så man rykker på samme tid.

"Desuden skal man kunne reagere hurtigt og fjerne dyr, hvis en sanering af en besætning mislykkes midt i et lokalområde", siger de.

Derfor kommer det store arbejde til at ligge omkring planlægning og koordering forud for saneringen af de enkelte besætninger og i forbindelse med etablering og drift af en reservestald.

"Vi er ikke i tvivl om, at der er en gevinst både økonomisk og produktionsmæssigt for alle svineproducenter ved at fjerne prrs fra landkortet", lyder det fra dyrlægerne.

Hvis slagterierne vælger at indføre prisdifferentiering mellem prrs-positive og prrs-negative besætninger, vil det yderligere give reduktionsplanen vind i sejlene og hurtigere gennemførelse.

Jesper Bisgaard Sanden og Poul Toft er begge for nylig fyldt 50 år og vover følgende påstand:

"Før vi fylder 60 år, er Danmark fri for prrs".

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle