Landmand skuffet over nej til udvidelse: Jeg overholder reglerne

Søren Hansen vendte hjem til Danmark for omsider at få egen bedrift. Nu truer politikerne med at stoppe hans drøm.

Det kom som noget af en overraskelse for Søren Hansen, da politikerne i teknisk udvalg under Næstved Kommune mandag, stemte nej til at lade ham udvide.

”Med den ene hånd, så efterspørger de arbejdspladser, og med den anden hånd, så lukker de virksomheder,” konstaterer Søren Hansen.

”Det kom fuldstændig bag på os, når det var så velforberedt et projekt,” siger hans miljørådgiver, Piil Krogsgaard fra Gefion.

Drøm om egen gård

Sagen startede for to år siden. En forårsdag gik Søren Hansen rundt på Brødreskærgaard, der var til salg, og drømte. Gården nordvest for Næstved var til salg, og det kunne godt være her, han kunne flytte hjem til Danmark og omsider få egen gård.

Søren Hansen var 1. april – måske en lidt ironisk dato, skulle det senere vise sig - fløjet ind fra Kaliningrad, hvor han arbejdede på svinefarm, for at se gården.

Efter at have arbejdet for andre, så var han nu sidste i 40’erne. Det var derfor på tide, hvis han skulle få skøde på egen bedrift. Desuden ville sønnen, som er uddannet landmand, klar til arbejde på gården med henblik på senere at overtage den.

Ville være sikker på udvidelse

Gården levede op til Søren Hansens ønsker.

”Jeg kunne se, at der var muligheder her, til at skabe en større bedrift med flere arbejdspladser og en størrelse, der gjorde at, vi også havde en fremtid i dansk landbrug,”  fortæller Søren Hansen.

Netop udvidelsen ville han være stensikker på, derfor kontaktede Søren Hansen Gefion og fik miljørådgiveren Piil Krogsgaard til at vurdere, om han kunne udvide, hvis han købte gården.

”Jeg foretog først en del beregninger for at se,  om et projekt af den størrelse kunne overholde den generelle lovgivning, der er på husdyrområdet. Derefter tog vi et møde med kommunens forvaltning. Jeg kan godt lide at tjekke, om der kunne være noget, jeg ikke havde været opmærksom på,” siger Piil Krogsgaard.

”De mente ikke, der var nogle problemer,” beretter hun.

GOD DIALOG MED FORVALTNING

Således velforsikret - troede han - købte Søren Hansen gården på Højbjergvej 10A ved Fuglebjerg med overtagelse 1. oktober 2013. Der hørte 77 hektar - 100 hektar inkl. forpagtninger - til.

I løbet af 2013 og 2014 gik Piil Krogsgaard og Søren Hansen i dialog med forvaltningen. Der var en rigtig god kommunikation. Der var – som forudset – nogle problematikker, men dem kunne de sagtens komme udenom.

De sikrede, at udvidelsen overholdt ammoniak-krav med hensyn til en skov, der ligger øst for bedriften. Det klarede de med gylleforsuring og fodertilpasning. Derudover lagde de op til restriktioner for trafikken med landbrugsmaskiner på vejene af hensyn til naboerne.  De lavede også en lugtberegning, der viste, at de kunne holde sig under grænseværdierne i forhold til naboer.

Kommunen spurgte også miljøadvokater, om det kunne blive et problem, at markerne ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.   Her var svaret, at det ikke var  et problem i forhold til lovgivningen.

Justerede ansøgningen

I juni 2014 indsendte Søren Hansen sin ansøgning om miljøgodkendelse. Den oprindelige plan lød på en udvidelse til 1600 årssøer, men med tilpasningerne endte han på en ansøgning om 1540 årssøer og en årsproduktion på 49.000 30-kilos grise. Ansøgningen overholdt alle de kriterier, der skal overholdes i forhold til den lovgivning, som styrer husdyrudvidelser.

Søren Hansen havde dog ikke taget højde for naboerne. De var kun vant til mindre landbrug på egnen, og de reagerede ved at oprette en protestforening og skrive læserbreve. Senest har 82 naboer i sidste uge sendt et åbent protestbrev til politikerne.

”De frygter blandt andet nitratindholdet i grundvandet, men belastningen bliver mindre end den er i dag, med det dyretryk, som han kan få lov at køre med,” siger Piil Krogsgaard.

Mødt af mur fra naboerne

Søren Hansen har forsøgt at etablere en god dialog med naboerne. Men han er blevet mødt af en mur, føler han.

”Jeg forstår, at man er nervøs for, hvad der skal ske, når nogen bygger en ny, stor gård. Men jeg forstår ikke de kritikpunkter, de fremsætter. Med moderniseringen  forbedrer jeg miljøforholdene på grund af den nye teknik,” siger Søren Hansen. 

Det var meningen, at teknisk udvalg på mødet mandag blot skulle orienteres om forvaltningens  udkast til miljøgodkendelse, hvordan man har undersøgt sagen og  imødegået naboernes kritikpunkter bland andet ved at stille vilkår til driften. Sådan gik det ikke. I stedet blev der foretaget en afstemning, om hvorvidt man ville tillade udvidelsen. Socialdemokraterne, Enhedslisten og DF stemte imod. Af frygt for drikkevandet, skriver regionalavisen Sjællandske.

Risiko for sag trækkes i langdrag

Venstre har bedt byrådet kigge på sagen på mødet d. 23. februar. Nu håber Søren Hansen og Piil Krogsgaard, at borgmesteren, der er socialdemokrat, træder ind i sagen.

Hvis byrådet stemmer nej til udvidelsen, så vil Søren Hansen kunne rejse sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, hvor han efter Piil Krogsgaaards vurdering har rigtig gode chancer.

Men det trækker sagen i langdrag.

”Det tager jo så et år, så han står i en rigtig dum situation,” påpeger Piil Krogsgaaard.

Samtidig skaber det problemer i forhold til det praktiske med at aftale finansiering, entreprise og gylleaftaler.
Alligevel er Søren Hansen klar.

”Vi går hele vejen, hvis det bliver nødvendigt ,men jeg er nu overbevidst om at byrådet vil godkende udkastet og sende den i høring,” siger han.

Forsøger at bevare roen

Han er skuffet over sagen. For han følte sig velforberedt.

I mellemtiden forsøger Søren Hansen at tage sagen med ro. Da LandbrugsAvisen taler med ham over telefonen, er stemmen rolig og nøgtern.

”Det hjælper ingenting at lade det gå ud over sig selv og sine omgivelser. Jeg skal nok få min tilladelse på plads,” forklarer han.

”Det er vigtigt ikke at hoppe med på følelses-vognen. Vi har fra vores side forsøgt at gå stille med dørene. Vi skal jo også kunne tale sammen og hilse på hinanden bagefter.

Første sag af denne art for Gefion

Piil Krogsgaard er overrasket over politikernes ageren.

”Vi har sendt et projekt ind, som overholder al generel lovgivning, og vi har støttet os til, at forvaltningen har været meget grundige i deres forberedelse af sagen uden at finde forhold, som lovgivningmæssigt kunne bremse projektet.  Vi har ikke tidligere haft sager, hvor politikerne sætter sig ud over lovgivningen og nedstemmer et projekt. Det er lidt rystende,” siger Piil Krogsgaard.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle