Svineproducent ærgrer sig over naboklager i medierne: »Tag snakken med mig i stedet for«

Efter en plan om at udvide sin svineproduktion, er der blevet klaget over Brian Christiansen fra naboers side. Det er første gang svineproducenten hører om utilfredshed fra lokalområdet.

”Hans svin de skriger. Det er ikke sådan, de bare skryder. De skriger.”

Sådan kunne svineproducent Brian Christiansen læse en af sine naboer udtale sig i en artikel i Fyens Stifstidende tirsdag formiddag. Citatet kommer i kølvandet på Brian Christiansens planer om en større udvidelse af sin slagtesvineproduktion.

Naboen har klaget til kommunen, fordi hun frygter yderligere støj-, lugt- og trafikgener, når Brian Christiansen sandsynligvis får lov til at udvide sin årlige produktion af slagtesvin fra 10.000 til 25.000.

Og den udtalelse ærgrer naturligvis svineproducenten.

”Det er ubehageligt at skulle se sådan en klage i medierne første gang. Jeg har aldrig før hørt, at nogen skulle føle sig generet af mine grise,” siger Brian Christiansen,

”Når man læser det på den her måde i avisen, ser det ud som om, at jeg ikke er god til at holde mine dyr, og det er rigtig ærgerligt. Det synes vi bestemt, vi er,” lyder det fra Brian Christiansen, der hellere så, at klagegangen var startet hos ham selv.

”Hvis man har lyst til at klage, så kan man altid gøre det til mig direkte. Så inviterer jeg gerne indenfor og tager en snak om, hvad der er galt,” forklarer han.

Naboerne er med på idéen

”Vi har selv talt med vores nærmeste naboer, og de har alle sagt, at vi skulle gå efter at udvide. Der har ikke været en eneste sur mine,” siger Brian Christiansen, der også fra det offentliges side har haft et smertefrit forløb med at søge tilladelser.

”Sagsbehandlingen er strøget lige igennem i forhold til udvidelsen. Det eneste, vi skulle ændre, var en smule beplantning, ellers har der ikke været nogen betænkeligheder fra kommunens side," siger Brian Christiansen.

Mindre støj fra nye stalde

I forbindelse med udvidelsen skal der opføres nye staldanlæg på Brian Christiansens bedrift, og det er blandt andet det, som har medført klagen på grund af frygten for yderligere støj.

”I dag har vi gardinstalde med naturlig ventilation, og det vil sige, at når vi har det varme vejr herhjemme, så er der forholdsvist åbent ind til staldene. Derfor larmer de mere,” fortæller svineproducenten og tilføjer i samme ombæring, at de nye, planlagte staldanlæg ikke bliver bygget på samme måde.

”Vi bygger lukkede stalde, når vi udvider, så der kommer ikke til at blive mere støj fra dyrene.”

Kun gyllesæsonen bliver mere presset

En af naboens helt store bekymringer er den øgede trafik af henholdsvis svinetransporter og gyllevogne, udvidelsen vil medføre.

Det mener Brian Christiansen dog ikke vil være et stort problem.

”Vi skal have kørt en del mere gylle, og det kommer selvfølgelig til at give lidt gener. Men det er kun i sæsonen, hvor vi alligevel kører gylle ud i dag,” forklarer Brian Christiansen, der vil få en del af gyllen kørt i lastbiler, som kan rumme mere end hans egne vogne.

Brian Christiansen har regnet sig frem til, at udvidelsen fra 10.000 til 25.000 slagtesvin vil øge det samlede antal af transporter til og fra gården fra 1.057 til 1.422 om året.

Det tal er også blevet godkendt af kommunen, og Brian Christiansen ser heller ikke nogen fare ved at øge antallet af vogne.

”Det er rigtigt, at vi har nogle små veje herude, og at det kan knibe med pladsen, men indtil videre har jeg ikke oplevet, at det skulle være et problem,” siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle