For tredje gang løb der kloakvand ud over Jespers mark

For tredje gang er der gået hul på samme kloakrør på landmands mark. Landmanden stiller spørgsmålstegn ved oprydningsarbejdet.

Der ventede svineproducent Jesper Drost et grimt syn, men ikke helt fremmed syn, da han tirsdag aften i sidste uge gik ud for at inspicere et mystisk vandspejl, der var opstået på en af hans marker.

Der plejer ikke at stå vand på marken, der befinder sig på det vestlige Langeland, og fordi han fire dage tidligere havde troet, at han så forkert, da han kørte forbi marken med vandet, steg han denne gang ud af bilen og kiggede nærmere på sagen.

Allerede da han nærmede sig, kunne Jesper Drost lugte, at det ikke var almindeligt vand, der stod på marken. Det var kloakvand. 

Sort og ildelugtende lå det på overfladen af marken, hvor der fra et stort hul i jorden løb kloakvand ud fra et sprængt kloakrør.

"Man kunne tydeligt se, hvor det kom fra, og da det ikke første gang, det er sket, vidste jeg godt, hvad der var foregået", siger Jesper Drost.

kvælstof og kemi

Landmanden slog alarm tirsdag aften, og omkring middag onsdag havde Langeland Forsyning lappet røret sammen igen.

På det tidspunkt kan der dog have sivet vand ud i dagevis, da Jesper Drost mener at have set vandspejl på marken allerede fire dage tidligere, hvor han slog det hen.

"Min jord er helt gennemvædet, ligesom det er løbet ud af nogle af drænene. Èt er, at jeg kommer til at få problemer mange år frem med mine drænprøver, når det kommer til kvælstof, noget andet er, at der kan også være alle mulige mærkelige stoffer som kemi, hormoner og mikroplastik i det her slam. Af samme årsag har jeg heller aldrig selv fået slam til markerne. Det har jeg så nu, ufrivilligt", siger Jesper Drost.

lige for loven?

Uheldet frustrerer især landmanden, fordi det er tredje gang, at samme kloakledning springer læk.

Selvom Langeland Forsyning fra onsdag til søndag sugede kloakvand op fra området og gravede det øverste lag jord væk på 300 m2 i området, mener han ikke, at oprydningsarbejdet svarer til, hvis det var Jesper Drost selv, der havde forurenet ved et uheld.

"Jeg havde en forureningssag, hvor jeg havde brændt noget af på jordoverfladen, hvor kommunen krævede, at jeg fjernede 75 cm jord og kom med rene jordprøver. Her er det pumpet ud i jorden og er kommet ud af drænene, der ligger en meter nede, så spørgsmålet er, om man er lige for loven", siger han og tilføjer:

"De har jo bare suget det op, der lå i overfladen, men hvad med resten?".


Drænvandet er blevet grumset og sort siden uheldet. Foto: Jesper Drost

kommune: lille risiko for forurening

Hos Langeland Kommune lyder det, at man har bedt Langeland Forsyning om at opgrave det øverste jordlag i et areal på 300 m2, men svarer ikke på, hvorfor der ikke skal graves ned til drænene.

Man vurderer desuden, at risikoen for at forurene drikkevandet er meget lille, da afstrømningen fra arealet løber modsat retning af drikkevandsboringer i området.

Kommunen forholder sig ikke til, at landmand Jesper Drost mener, at det drejer sig om et areal på mindst 2,5 ha jord, der er gennemvædet af kloakvandet.

rør er lagt forkert

Fordi det er tredje gang gang samme kloakledning sprænger, er Langeland Kommune nu gået i gang med at undersøge om Langelands Forsyning skal påbydes at forbedre eller udskifte trykledningen.

Direktør i forsyningsselskabet, Lars Birk Rasmussen, fortæller, at uheldet giver stof til eftertanke, men at der endnu ikke er taget stilling til, om røret skal udskiftes.

"Det giver stof til eftertanke, men vi har først og fremmest fokuseret på at stoppe ulykken og få ryddet op. Vi er ikke kommet dertil endnu, hvor vi beslutter, hvad der skal ske på den lange bane", siger direktøren og forklarer:

"Problemet med ledningen er, at selv om den er fra slutningen af 80'erne og demed ikke er så gammel, så er den sandsynligvis ikke blevet etableret ordentligt i sin tid. Den er blevet lagt på sten og ikke i sand eller andet materiale, der ikke slider på røret, som man ellers skal".

ingen ved hvor længe

Hverken kommunen eller forsyningsselskabet kan sige noget om, hvor længe røret har lækket kloakvand, men ifølge direktøren blev selskabet informeret tidligt onsdag morgen.

"Jeg kan kun forholde mig til, at vi har fået repareret røret ca. seks timer efter, vi får at vide, at det er i stykker. Derudover har vi kørt med slamsugere indtil søndag aften", siger Lars Birk Rasmussen.

Når kloakvandet er løbet i drænene, skal der så ikke graves jord væk en meter ned?

"Det er myndigheden som afgør, hvilke tiltag der skal udføres, og vi udfører selvfølgelig de påbud, som myndigheden har udstedt".

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle