Miljøminister skal forklare konsekvenser af kloakvand på marken

Miljøminister skal forholde sig til konsekvenser ved udledning af kommunalt kloakvand på landmands mark.

I en række spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin (S) skal ministeren nu forholde sig til en sag om kloakvand på landmand Jesper Drosts mark på Langeland.

Det er Venstres Erling Bonnesen, der vil vide, hvad udslippet af kloakvand får af betydning for vandmiljøet i området.

Han spørger ligeledes til ministerens vurdering af oprydningsarbejdet, hvor man har valgt at grave det øverste jordlag af i et område, som er mindre end det, landmanden skønner er blevet gennemvædet af kloakvandet, ligesom man ikke graver ned til drænene, selvom kloakvandet er nået derned.

"Landmanden kommer i en klemme her, fordi pilen kommer til at pege tilbage på hans drænrør, hvis vandmiljøet bliver forringet i området", siger Erling Bonnesen og fortsætter:

"Vi har set i andre situationer, hvordan udledning af forskellig slags, ikke kun kvælstof og fosfor, men også kemiske stoffer, mikroplast osv. påvirker vandmiljøet konkret og i bredere forstand. Her er det kommunalt spildevand, der løber ud i vandløbet, og det bør undersøges, hvad det får af konsekvenser".

"Det kan i hvert fald nemt blive andre, der får skylden, hvis vandmiljøet bliver belastet af det her længere ude i vandsystemerne".

fokus på kommunalt spildevand

Udledning af spildevand til vandmiljøet har fyldt meget på dagsordenen, efter det kom frem, at to sjællandske kommuner ville udlede 290.000 kubikmeter urenset spildevand til Øresund.

Ligesom Øresund-sagen er slamsagen fra Langeland vigtig at få et større fokus på, mener Erling Bonnesen.

"Det er en relevant sag at få afklaret, og man skal finde ud af, hvad den korrekte fremadrettede indsats skal være på området. Der skal tages stilling til kommunalt spildevand, når vi laver nye vandplaner", siger Venstre-manden.

Emneord

politik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle