Våd høst giver stor mangel på halm til halmværkerne

Til Danske Halmleverandørers generalforsamling 2018 var manglen på halm forårsaget af vejr og prisforhold først på dagsordenen.

"Det var vådt,”

Sådan opsummerede Hans Stougaard, formand for Halmleverandørerne, årets indsamling af halm, da han i sin beretning talte til foreningens generalforsamling onsdag formiddag i Bårse nær Præstø.

En melding, der ikke kan sås tvivl om.

Alene nær generalforsamlingen er efterårets tarv på jorden synlig, når man kører ad de små, snoede landeveje i området. Her ligger stadig vand. Meget vand.

Marker, haver og skovbryn er dækket af små spejlblanke søer, der vidner om en våd sæson og frost, som ikke har ladet de store vandmængder synke i jorden.

”Når vi arbejder med naturens materialer, er vi også afhængig af vejrets luner,” lød det fra Hans Stougaard

Det ekstremt våde efterår i 2017 var en mærkbar udfordring for indsamlingen af halm, og flere steder var det umuligt at køre på markerne mellem august og november. I forvejen var halmlagrene langt fra fyldte efter 2016, der også gav et lavt udbytte af halm.

leverandører har kun samlet 60-70 pct. af halmen

Det har resulteret i, at der nu er mangel på halm til halmværkerne. I Østdanmark er problemet overkommeligt, mens det i Jylland har stor indvirkning på kontraktopfyldelsen mellem leverandørerne og halmværkerne.

”Mange leverandører har måtte melde force majeure på kontrakter til værkerne og har i nogle tilfælde kun kunnet samle 60-70 pct. af den nødvendige halm,” siger Hans Stougaard

Efter sigende har halmværkerne udvist forstående adfærd for halmleverandørernes situation, og der var hverken sure miner eller tegn på konflikt med værkerne under generalforsamlingen. Der var til gengæld rosende ord, for håndteringen af en udfordring, der også berører privates velbefindende.

”Der har været en god og konstruktiv dialog, om hvordan vi undgår kolde boliger. Vi er meget glade for den konstruktive og forstående tilgang fra værkerne,” lød det fra formanden.

Udbud og efterspørgsel

Men det er ikke kun naturen, der har indvirkning på halmmængden.

De udbudte halmpriser har ud fra formandens beretning ligget på et urealistisk lavt niveau, og det har resulteret i, at flere store halmleverandører har slukket traktoren og ikke længere byder på licitationerne.

Til trods for manglen på halm, så stiger efterspørgslen herhjemme. To værker på Djursland er i 2017 begyndt at efterspørge halm, og der er planlagt flere omlægninger for værker i det kommende år.

Til årsmødet blev vigtigheden af, at sikre halm i den kommende sæson understreget.

”Vi ser frem til stort areal med vårbyg, med mindre halm pr. ha. Det giver et særligt behov for at alle sørger for at sikre sig halm fra ekstra arealer. Samtidigt er det vigtigt med fokus på at genetablere de nødvendige lagre med halm,” er Hans Stougaards opfordring.

Bedre priser på vej

Der er måske lys for enden af tunnelen i forhold til de lave priser på halm. Den stigende efterspørgsel på mangelvaren har resulteret i, at halmaftagerne både i ind- og udland er villige til at betale mere for at få den nødvendige mængde.

”Vi har set prisstigninger på 20-30 pct. ved de sidste licitationer,” kommer det fra halmleverandør Hans Otto Sørensen.

”Eksporten af halm går godt, og til rigtig flotte priser. Den udvikling tror jeg, at vi vil se fortsætte.”

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle