Vanskeligheder tager hele Daneporks rekordomsætning

Det privatejede slagteri når milliarden. Men indkøringsvanskeligheder og flere slagtninger tager indtjeningen.

I oktober sidste år tog landets tredjestørste slagteri, det privatejede Danepork i Store Lihme mellem Vejle og Billund, et nyt slagteri i brug.

Dermed blev slagtekapaciteten øget fra 175 grise i timen til 650 grise og 20.000 slagtninger om ugen. 

Men det nye slagteri har ikke kørt optimalt i regnskabsåret 2021/2022, der har været præget af indkøringsvanskeligheder. 

- Årets resultat afviger i forhold til forventningerne ved aflæggelse af årsrapporten for 2020/21, idet året har været præget af indkøring af de mange nye investeringer i nyt slagteri, nyt opskæringsanlæg, nyt kølerum og nyt pakkeri. Det har givet en række udfordringer med IT og dataflow, der har været årsag til et uforholdsmæssigt stort forbrug af mandetimer, skriver direktør og ejerleder Leo Grønwall i sin beretning.

Tager rekordomsætning

Indkøringsvanskelighederne har betydet store omkostninger, som tager stort set hele den rekordomsætning, Danepork faktisk kommer ud med.

Omsætningen når for første gang den ene milliard og lander på 1,1 milliard kroner mod 840 millioner kroner i forrige regnskab.

Men produktionsomkostningerne har som følge af indkøringsvanskeligheder været betydeligt højere end i 2020/2021, hvor eksempelvis omkostninger til råvarer og materialer stiger med 220 millioner kroner. 

Sammen med stigning i andre omkostninger betyder det, at bruttoresultatet på trods af stigende omsætning falder fra 189 til 180 millioner kroner. 

Flere ansatte betyder også, at personaleomkostninger er steget 31 millioner kroner, hvilket er en medvirkende årsag til, at driftsresultatet tager et ordentligt dyk fra 61,4 til 9,9 millioner kroner.

Samlet betyder det, at resultatet før skat falder fra 57,7 til 2 millioner kroner.

Leo Grønwall skriver i beretningen, at det dårlige resultat er en kombination af udfordringerne nævnt ovenfor samt det øgede antal slagtninger.

- Samtidig har der været en forøgelse i antal slagtning på cirka 70 procent. Begge dele er årsag til en lavere forarbejdningsgrad og dermed lavere indtjening, som har medført et dårligere resultat end forventet, skriver Leo Grønwall.

Leo Grønwall forventer et betydelig bedre resultat i indeværende regnskabsår. Foto: John Christensen.

Flere leverandører

Ejerlederen er dog fortrøstningsfuld i forhold til indeværende regnskabsår, som begyndte den 1. oktober. 

I starten af regnskabsåret forventer Danepork at udnytte 50 procent af det nye slagteris kapacitet, hvorefter kapaciteten vil stige til 70 procent i løbet af året. 

Samtidig har Danepork tilgang af nye griseproducenter, som leverer til det sydjyske slagteri. 

Derfor forventer Leo Grønwall et resultat efter skat i omegnen af 40 millioner kroner.

 

 

Faktaboks

Fra slagtning til egen butik til nyt slagteri

Leo Grønvall er anden generation i Danepork, der startede som slagteri for en enkelt slagtebutik.

1989: Leo Grønvalls forældre åbner slagteriet i Store Lihme nærmest midtvejs mellem Billund og Vejle. Forældrene havde en slagterbutik i Vejle, og slagteriet blev etableret til selvforsyning af butikken.

2002: Leo Grønvall overtager slagteriet. Siden er ejerkredsen udvidet med 5 procent til salgschef Keld Bundgaard.

2011: Danepork søger tilladelse til nyt slagteri og forarbejdningsfacilititer.

2016: Danepork sætter udvidelsen i gang.

Oktober 2018: Faciliteter til udbening, pakkeri og personale tages i brug.

Oktober 2021: Det nye slagteri tages i brug.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle