Vi har ret til at være skuffede

Samfundet lider tab, når landmænd må give op, sagde Niels Rasmussen i sin beretning på Centrovices generalforsamling.

»Vi har ret til at være skuffede.«

Sådan lød det fra talerstolen, da Niels Rasmussen aflagde formandens beretning på Centrovices generalforsamling i Vissenbjerg onsdag aften.

Niels Rasmussen pegede på, at politikerne på den ene side opsætter intentioner om vækst, der skaber forventninger hos landmændene, men uden at levere varen. Han pegede også på embedsværket i ministerierne, der har administreret miljøregulering og planlovgivning.

»Det tager mere sigte på at begrænse produktionen end på at forbedre miljø og strukturelle forhold,« sagde han.

Tjener for lidt

Også andelsselskaberne fik en bemærkning med.

»Vores fælles afsætningsvirksomheder har ikke formået at tilpasse sig og skabe værditilvækst nok på den råvare, der produceres,« understregede han.

Niels Rasmussen stak også til den finansielle sektor og hentydede indirekte til renteswaps og andre finansielle produkter.

»Den finansielle sektor har arbejdet på at tilføre landbruget en betragtelig finansieringsmæssig risiko med henblik på egen indtjening og uden hensyn til landbrugets ve og vel.«

Han understregede, at landmændene selv må tage konsekvensen, hvis de har stiftet for stor gæld. Men samtidig pegede han på, at selv om landmandens private økonomi er dårlig, så gavner landbruget samfundsøkonomien, når de øger produktionen og skaber grundlag for vækst og job.

»Set bliver et dilemma for samfundet, hvis man vælger at smide 2.000 velfungerende bedrifter ud med badevandet,« sagde han og pegede på, at Københavns Universitet hellere skulle se på det regnestykke frem for at fremhæve, at landmanden selv må tage ansvaret for sin store gæld, hvilket jo er en selvfølge.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle