Viking Genetics lander stort underskud: Ville beskytte landmænds bundlinje

Kvægsædsvirksomheden VikingGenetics F.m.b.a kommer ud af 2016 med et underskud for andet år i træk. Det skyldes det svære år på hjemmemarkedet - hvor VikingGenetics holdt priserne i ro - samt en større andel kødkvægssæd.

2016-regnskabet ender med et underskud på 1,5 mio. euro, eller hvad der svarer til ca. 11,1 mio. kr. for Kvægsædsvirksomheden Viking Genetics. Det er en tredobling af underskuddet i forhold til sidste år. I 2015 var underskuddet for koncernen på knap en halv mio euro eller ca. 3,7 mio. kroner.

"Den største del af underskuddet – ca. 1,1 mio. euro kommer fra hjemmemarkedet, der tæller forholdsvist voldsomt hos os," siger adm. direktør i Viking Genetics Rex A. Clausager til Landbrugsavisen, da vi taler med ham på telefonen.

Fastholdte priser

Hjemmemarkedet for Viking Genetics består både af Danmark, Finland og Sverige. Underskuddet på hjemmemarkedet skyldes det svære år 2016, hvor flere landmænd har måttet dreje nøglen om.

" Vi har simpelthen solgt et lavere antal doser sæd på vores hjemmemarked. Samtidig har vi bevidst valgt at bibeholde vores priser," siger han.

Han konkluderer, at deres markedsandel på hjemmemarkedet ikke vil blive større, eftersom der bliver færre landmænd.

Mere kødkvægssæd

Af underskuddet på hjemmemarkedet på ca. 1,1 mio. euro  - lige lidt over otte mio. danske kroner – kommer ca. 50 procent fra nedgangen i salget. De resterende 50 procent skyldes en ændring i produktmikset. Ændringen består i, at virksomheden solgte en stigende andel kødkvægssæd i stedet for malkekvægsæd. Sæden fra kødkvæg sælges til lavere priser end sæd fra malkekvæg og derfor genererede det et tab.

Gård var ubeboet i 30 år - nu købt af fond 10. december · 10:00

"Mange landmænd køber kødkvægssæd til en større andel af deres besætning. Det er der god ræson i for landmændene, fordi de ikke har behov for alle deres kvier med malkekvægsafstamning. Andelen med kødkvægsafstamning giver dem således et produkt med en højere værdi, når det sælges til slagt," siger Rex A. Clausager.

Stigende eksport

For at kompensere for det dårlige hjemmemarked arbejder Viking Genetics intenst på at få eksporten op.

"Vi har oplevet en fremgang på vores eksport overordnet set på 16 procent, og det er i et svært marked, så det er positivt," siger Rex A. Clausager.

Forventer endnu et underskud

Alligevel forventer Viking Genetics at komme ud af 2017 med endnu et underskud - dog betydeligt mindre. Underskuddet forventes at lande på en halv mio. euro svarende til ca. 3,7 mio kr.

Det, der forventes at reducere underskuddet i 2017-regnskabet, er således en stadigt stigende eksportandel, samt forbedrede vilkår på hjemmemarkedet.

"Forbedringen på hjemmemarkedet kommer til at foregå langsomt, mens vi forventer at øge vores eksportandel yderligere – med ca. 20 procent yderligere fra vores nuværende niveau. Første kvartals regnskab for 2017 understøtter  den udvikling," siger Rex A. Clausager.
 

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu